Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Przygotowanie firmy do działalności po kryzysie - porady dla pracodawców

Jak przygotować stanowiska i pracowników na powrót do pracy w nowej rzeczywistości?

Kolejne etapy odmrażania gospodarki pozwolą na to, by coraz więcej pracowników mogło powrócić do pracy

Nie ulega wątpliwości, że nowa biznesowa rzeczywistość będzie w znacznym stopniu różniła się od tej, do której byliśmy przyzwyczajeni. Powrót do pracy nie będzie odbywał się na zasadach, jakie znamy sprzed wybuchu pandemii. 

Już teraz pracodawcy powinni rozpocząć przygotowania do nowej organizacji stanowisk i czasu pracy, mając na względzie zasady społecznego dystansowania się, aby zapewnić bezpieczny powrót do pracy swoim pracownikom.

 


Ważne tu i teraz

  • Kontynuacja działalności operacyjnej
  • Poczucie bezpieczeństwa klientów, pracowników i dostawców budujące zaufanie i chęć do współpracy
  • Łatwe wykazanie uprawnionym organom zgodności z przepisami prawa oraz zaleceniami dotyczącymi ochrony zdrowia

Playback of this video is not currently available

Prowadzenie działalności biznesowej w warunkach zagrożenia COVID-19 stawia przed firmami liczne wyzwania związane z dostosowaniem się do restrykcyjnych wymogów i zaleceń sanitarnych.

Zaplanowanie działań na wszystkich poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa zapewni bezpieczeństwo i komfort pracy, minimalizując ryzyko zakażenia koronawirusem wśród pracowników, dostawców i klientów.

Biorąc pod uwagę, że z dużym prawdopodobieństwem kryzys epidemiologiczny wymusi chociażby inną organizację pracy (jak np. spodziewany rotacyjny tryb pracy w biurze z zachowaniem dystansu społecznego), warto by już teraz firmy planowały i podejmowały kroki, które pozwolą odnaleźć się w tym świecie jak najlepiej. Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności firmy powinny uzupełnić swoje polityki i procedury dotyczące działań na styku klientów, pracowników i dostawców o dodatkowe zapisy wzmacniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Należy zastanowić się nad każdym obszarem codziennego życia w miejscu pracy i uzupełnić go o postępowania minimalizujące możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. W szczególności uważać trzeba na te prozaiczne aspekty, na które nie zwracamy uwagi na co dzień, jak np. korzystanie ze wspólnej kuchni, sprzętów biurowych czy bezpieczne przekazywanie obowiązków między zmianami.

Drugim krokiem będzie odpowiednie zakomunikowanie pracownikom zmian. Transparentna, regularna i spójna komunikacja powinna działać w obie strony. Ze strony pracodawcy powinna spinać i wspierać wdrożenie nowych procedur oraz przeprowadzić pracowników w przysposobieniu się do nowej rzeczywistości. Pracownicy także powinni mieć przestrzeń na wyrażanie potrzeb i trudności, z jakimi się mierzą. 

Wdrożenie nowych praktyk i wymagań wobec pracowników, dostawców i klientów musi być zgodne z obowiązującym prawem. Nie może naruszać swobód obywatelskich, prawa pracy, prawa do zachowania prywatności i szeregu innych przepisów.

Warto uwzględnić reakcję pracowników na nowe wytyczne i procedury. Musimy pamiętać, że każda firma będzie działać jako zamknięty ekosystem. W tej samej organizacji będziemy mieć ludzi, którzy dzisiaj ignorują dystansowanie się i przyjmują gotowość na zakażenie się koronawirusem oraz ludzi, którzy panicznie boją się wyjść z domu. Te osoby trzeba będzie przekonać do przestrzegania wypracowanych procedur. Wyłamanie się jednego ogniwa z tego ekosystemu będzie niebezpieczne. 

A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Zmiany powinny dotyczyć praktycznie wszystkich aspektów działania firmy, w tym przede wszystkim takich jak: obsługa klientów, organizacja produkcji, obsługa dostaw, aranżacja biura, organizacja spotkań, wyjazdy służbowe.

W ramach przygotowań w PwC do powrotu do biur przygotowaliśmy listę 417 pytań i odpowiedzi, które: 

  • pozwalają na określenie potrzeb dostosowania do wymagań nie tylko sanitarnych, ale również biznesowych w aspekcie ludzkim, organizacyjnym i infrastrukturalnym
  • dają możliwość zaprojektowania praktycznych zmian w komunikacji, organizacji pracy oraz infrastrukturze
  • zapewniają wsparcie we wdrożeniu zdefiniowanych zmian

 

Przykładowe zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę przygotowując firmę i pracowników do działalności w warunkach zagrożenia COVID-19

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas