Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

Publikacja zawierająca zestawienie i krótki opis wpływu wszystkich zmian w MSSF na lata 2017-2019, wraz z komentarzem ekspertów w dziedzinie sprawozdawczości finansowej.

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej

MSSF UE - Lista kontrolna informacji do ujawnienia 2015 r.

Lista kontrolna informacji do ujawnienia wg MSSF przyjętych do stosowania w Unii Europejskiej uwzględnia standardy i interpretacje obowiązujące dla lat obrotowych rozpoczynających w styczniu 2015 r.

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej