Aktualności MSSF

View this page in: English

Aktualności MSSF

Comiesięczna publikacja PwC poświęcona temetyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Na gorąco. Biuletyn PwC na temat MSSF

Biulety przygotowywany przez ekspertów PwC na temat bieżących zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz interpretacjach wydawanych przez Komitet ds Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). Biuletyn ten wydawany jest krótko po ogłoszeniu zmian przez RMSR/KIMSF.

Aktualności MSSF

Biuletyn PwC na temat MSSF

Czerwiec

  Na gorąco. Biuletyn PwC na temat MSSF - czerwiec 2011

Styczeń

Numer 90 - grudzień 2010/styczeń 2011