Branża nieruchomości

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, wyzwania przed jakimi staje sektor nieruchomości, mają charakter coraz bardziej złożony. Specyficzne dla tego rynku obszary działalności takie, jak np. działalność deweloperska, zarządzanie nieruchomościami, pozyskiwanie środków na finansowanie czy opracowywanie optymalnej struktury podatkowej inwestycji, wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale i doświadczenia w ich kompleksowym wdrażaniu.

Dodatkowo, lokalne i międzynarodowe uwarunkowania obejmujące m.in. źródła i instrumenty finansowania nieruchomości, a także zmiany w zakresie regulacji podatkowych powodują, że tylko szybkie i trafne decyzje gwarantują sukces inwestycji na rynku nieruchomości.

Specjalnie dedykowany Zespół PwC ds. Nieruchomości zapewnia szeroki zakres usług oferowanych klientom z sektora prywatnego i publicznego, a także klientom korporacyjnym w Polsce i innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Zespół ds. Nieruchomości będący częścią globalnej firmy doradczej, łączy swoją interdyscyplinarną wiedzę z międzynarodowym doświadczeniem. Naszych klientów wspieramy w opracowywaniu strategii i przygotowywaniu procesów inwestycyjnych, umożliwiając im podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych, redukcję kosztów, tworzenie „wartości dodanej” co wpływa na poprawę wyników finansowych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie obejmujące wszystkie główne segmenty rynku nieruchomości komercyjnych (segment nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych) oraz nieruchomości mieszkaniowych.

Naszą przewagę stanowi profesjonalny zespół, który łącząc wszechstronną wiedzę z doświadczeniem zdobytym w różnych segmentach rynku, oferuje kompleksowe usługi i rozwiązania „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb każdego klienta.