Publikacje

Clarity from above. PwC global report on the commercial applications of drone technology

Clarity from above seeks to quantify that impact by examining commercial applications of drone technology across industry sectors. Of interest are not only the machines (drones), but their broader applications for business, such as in the ability to capture unprecedented levels of data. That is why we have decided to use the term ‘drone powered solutions’.


Megatrend matters blog

Influencing your future and shaping business and society today

Raport o polskich metropoliach 2015

3. edycja raportu o 12 najwiekszych miastach Polski, w której analizujemy sytuację społeczno-gospodarczą 12 miast należących do Unii Metropolii Polskich. Autorzy raportu po raz kolejny podjęli próbę oszacowania wielkości kapitału rozwojowego, jakim dysponują polskie miasta.