Efektywność sprzedaży

Siły sprzedażowe w firmach przemysłowych wymagają specjalnego podejścia, gdyż najczęściej sprzedaż łączy się ze specjalistycznym doradztwem technicznym. Odpowiednie przygotowanie i wyszkolenie sprzedawców łączy się najczęściej z dużą inwestycją w szkolenie i czas poświęcony na poznawanie produktów i klientów. W związku z tym istotne jest, aby siły sprzedażowe funkcjonowały efektywnie, były odciążane od zadań administracyjnych, a jednocześnie wspierane przez narzędzia sprzedażowe zwiększające wydajność oraz skuteczność pracy sprzedawcy.

W ramach projektów zwiększenia efektywności sił sprzedaży rekomendujemy zmiany w następujących obszarach:

 • Podział zadań i odpowiedzialności w ramach organizacji sprzedaży, obsługi klienta i doradztwa technicznego
 • Efektywność wykorzystania czasu pracy
 • Techniki sprzedażowe
 • Materiały sprzedażowe
 • Narzędzia sprzedażowe
 • Systemy oceny
 • Systemy motywacyjne

Przykłady projektów zrealizowanych w obszarze efektywności sprzedaży:

 • Opracowanie nowego podejścia do pro-aktywnej sprzedaży dla wiodącego dystrybutora produktów papierowych
 • Zdefiniowanie nowego systemu warunków handlowych dla znaczącego producenta pestycydów
 • Modyfikacja systemu motywacyjnego dla wiodącej firmy zajmującej się produkcją/montażem instalacji paliwowych
 • Stworzenie nowego systemu motywacyjnego dla znaczącej firmy z obszaru produktów papierowych
 • Przegląd organizacji sprzedaży dla wiodącej firmy zajmującej się produkcją tworzyw sztucznych.