Eksport

PwC wspiera polskie przedsiębiorstwa przemysłowe w budowie strategii eksportowej dla poszczególnych rynków zagranicznych. Posiadamy biura i klientów w 157 krajach na świecie, a dzięki obecności na lokalnych rynkach jesteśmy w stanie czerpać wiedzę o rynku bezpośrednio u źródła. Pracownicy PwC w lokalnych biurach przygotowują informacje takie jak: wymogi certyfikacyjne wyrobów, normy i standardy techniczne, sieć serwisowa, sieć doradców technicznych.

PwC posiada także trzy dedykowane centra kompetencyjne zajmujące się tworzeniem strategii oraz gromadzeniem informacji i doświadczeń w zakresie wejścia na nowe rynki eksportowe dla krajów w Azji, Ameryce i Europie.