Pricing B2B

Rosnąca presja konkurencyjna i coraz bardziej wymagający klienci zmuszają wiele firm do szukania nowych, dotychczas nieeksplorowanych dróg poprawy rentowności. Działania w obszarze optymalizacji kosztów są koniecznością – ze swej natury mają one jednakże ograniczony zasięg i same w sobie nie gwarantują sukcesu. Rosnąca konkurencyjność rynku skłania więc firmy do zmian w obszarze sprzedaży poprzez wprowadzenie profesjonalnego i kompleksowego podejścia do zarządzania cenami.

Konsultanci PwC od lat wspomagają firmy z branży B2B w obszarze zarządzania cenami. Naszym celem jest umożliwienie istotnej, mierzalnej poprawy rentowności naszych klientów.

W ramach projektów dotyczących zarządzania cenami koncentrujemy się na następujących obszarach:

  • Opracowywaniu spójnej logiki cenowej, zapewniającej pozycjonowanie cenowe zgodne z wartością dostarczaną klientom
  • Segmentacji cenowej klientów
  • Przeglądzie i modyfikacji zasad dotyczących warunków handlowych
  • Modyfikacji/tworzeniu od podstaw skutecznych systemów motywacyjnych
  • Tworzeniu systemów argumentacji wartości dla sprzedawców

Nasze doświadczenie w zakresie projektów dotyczących zarządzania cenami:

  • Opracowanie nowej strategii zarządzania cenami dla znaczącego gracza na rynku wyrobów papierniczych
  • Stworzenie nowej segmentacji cenowej dla wiodącej spółki produkującej komponenty do okien
  • Opracowanie nowej logiki cenowej dla wiodącej firmy na rynku tworzyw sztucznych
  • Stworzenie logiki cenowej dla dużego producenta i dystrybutora armatury przemysłowej
  • Zdefiniowanie nowej polityki cenowej dla czołowego producenta kabli