Produkcja przemysłowa - Publikacje

Znaczenie innowacji w produkcji przemysłowej

Innowacje jako źródło wzrostu przychodów i przewagi konkurencyjnej dla firm z sektora produkcji przemysłowej


Nowe sposoby na redukcję zapasów

Efektywność technik zarządzania danymi jako sposób minimalizacji zapasów

 


Internet Rzeczy – Big Data

Zastosowanie technologii przechowywania i analizowania danych jako czynnik wzrostu firm produkcyjnych


Czynniki optymalizacji kapitału obrotowego

Badanie czynników wpływających na zarządzanie kapitałem obrotowym (pracującym)

 


Globalne strategie handlowe przedsiębiorstw produkcyjnych

Strategie pozwalające na ponowne zdefiniowanie tradycyjnych funkcji sprzedaży, marketingu i polityki cenowej


Przyszłe wyzwania w branży produkcji przemysłowej

Najważniejsze wyzwania stojące przed firmami z branży produkcji przemysłowej zdaniem ich CEO