Strategia

PwC pomaga swoim klientom przemysłowym budować i aktualizować strategie. Przygotowujemy analizy i jesteśmy partnerem w dyskusji dla zarządów największych firm przemysłowych w Polsce i na świecie.

Budowa strategii dla firm przemysłowych znacząco różni się od tworzenia strategii dla firm, których finalnymi klientami są osoby indywidualne. Odbiorcami dóbr przemysłowych są najczęściej inżynierowie, którzy mają dostęp do specjalistycznych laboratoriów mogących zweryfikować przekaz marketingowy. Dlatego podczas analizy możliwości wejścia na nowe rynki produktowe należy uwzględnić takie kryteria jak parametry techniczne, zakres gwarancji, posiadanie certyfikatów i trudność ich uzyskania, spełnianie norm i standardów technicznych, zapewnienie serwisu i obsługi posprzedażowej, a także specjalistycznego doradztwa technicznego.

Budowa strategii obejmuje zwykle:

  • Segmentację klientów
  • Dopasowanie oferty produktowej do wybranych segmentów rynku
  • Stworzenie strategii cenowej
  • Budowę strategii dystrybucji
  • Budowę strategii marketingowej

Przykłady zrealizowanych projektów:

  • Opracowanie strategii ekspansji zagranicznej dla znaczącego producenta sprzętu do obróbki metalu
  • Opracowanie strategii korporacyjnej dla wiodącego wytwórcy kotłów i instalacji energetycznych
  • Stworzenie strategii i programu doskonałości operacyjnej dla producenta materiałów drewnianych
  • Opracowanie kompleksowej strategii dla wiodącego środkowoeuropejskiego gracza rynku obronności
  • Przygotowanie strategii rozwoju sieci logistycznej dla znaczącego gracza w branży paliwowej.