Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050

W lutym 2010 roku Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD)1 opublikowała dokument pt. „Vision 2050. The new agenda for business”.

W trwający prawie dwa lata proces tworzenia raportu zaangażowane były firmy członkowskie WBCSD, eksperci regionalni oraz niezależni konsultanci. Dyskusja miała na celu określenie wyzwań zrównoważonego rozwoju2, jakie stoją przed biznesem w długiej perspektywie, a także identyfikację szans rynkowych umożliwiających firmom stabilny rozwój w długim okresie.

W efekcie powstał dokument, w którym wyróżniono dziewięć kluczowych obszarów, a w każdym z nich wskazano działania, jakie muszą zostać podjęte, aby w 2050 roku „9 mld ludzi żyło godnie, mądrze korzystając z ograniczonych zasobów naszej planety”. Oto dziewięć kluczowych obszarów wyróżnionych w globalnej wizji WBCSD:

  • ludzie i wartości,
  • rozwój społeczny,
  • gospodarka,
  • rolnictwo,
  • lasy,
  • energia,
  • budynki,
  • mobilność,
  • zasoby.

Dostrzegając zróżnicowanie warunków oraz szans rozwojowych poszczególnych państw, organizacje regionalne WBCSD zainicjowały wypracowanie Wizji na szczeblu krajowym. Projekt ten realizowany jest m.in. w Austrii, Zjednoczonym Królestwie, Królestwie Niderlandów, a także w Australii oraz w Republice Południowej Afryki.

Proces opracowania krajowej Wizji rozpoczęto także w Polsce. Ministerstwo Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu objęły tę inicjatywę patronatem honorowym, natomiast liderem projektu jest firma doradcza PwC.

 


1 Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
2 Zrównoważony rozwój rozumiany jest zgodnie z definicją zawartą w raporcie ONZ z 1987 roku, „Nasza Wspólna przyszłość” jako „taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.