Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks opiera się na 41. wskaźnikach w trzech kluczowych obszarach: poprawa stanu zdrowia mieszkańców, efektywna gospodarka finansowa oraz jakość konsumencka opieki zdrowotnej

Obszary te są jednocześnie – według autorów raportu - głównymi celami, jakimi powinien być podporządkowany system ochrony zdrowia. W ramach rozwijania Indeksu w tej edycji, w części poświęconej jakości konsumenckiej, została zbadana opinia odrębnie pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner

Tel.: +48 22 746 4795

Obserwuj nas