Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Raport 2015 State of the Internal Audit Profession Study

60%

dyrektorów audytu wewnętrznego uważa, że ich rola musi ewoluować w kie- runku aktywnego doradztwa

82%

badanych twierdzi, że korzysta z analiz danych przy prowadzeniu niektórych zadań audytowych, ale tylko...

48%

...korzysta z nich przy podejmowaniu decyzji o zakresie badania i tylko 43% - przy ocenie ryzyka

Coroczne badanie PwC pokazuje, w jaki sposób zmiany w globalnej gospodarce wpłynęły na rolę audytu wewnętrznego

Rozwój nowoczesnych technologii czy ostatni kryzys finansowy postawiły nowe wyzwania zarówno przed przedsiębiorstwami, które ciągle się przekształcają, jak i audytem wewnętrznym, zmuszonym do nieustannego rozwoju i ścisłej współpracy z organizacją i jej kluczowymi interesariuszami.

O raporcie

Raport z 11. edycji badania PwC „2015 State of the Internal Audit Profession Study” został przygotowany na podstawie ankiety przeprowadzanej na grupie ponad 1300 osób – dyrektorów audytu, kierowników działów audytu wewnętrznego i prawie 400 interesariuszy - członków zarządów i komitetów audytu, dyrektorów finansowych i dyrektorów ds. ryzyka. Wyniki badania zostały pogłębione w ponad 100 wywiadach przeprowadzony z interesariuszami i dyrektorami działów audytu w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.
 

Skontaktuj się z nami

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner

Tel.: +48 502 184 157

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem

Tel.: +48 502 184 003

Obserwuj nas