Opłacalność inwestowania w badania i rozwój

W raporcie staramy się odpowiedzieć na pytanie ile można zarobić na B+R. Badamy spółki działające w Polsce, różnej wielkości, z różnym kapitałem właścicielskim, reprezentujące pełną gamę sektorów. Analizie więc poddajemy złotówki wydawane w polskiej, złotówkowej rzeczywistości.

Projekt badawczy traktujemy szeroko i prosiliśmy przedsiębiorców o wykazywanie każdej aktywności w tym obszarze, bez względu na sposób ujęcia w księgach rachunkowych. Ma to pozwolić na pokazanie rzeczywistych inwestycji przedsiębiorców w badania i rozwój.

Badanie pokazało co najmniej kilka ciekawych wniosków, ale jeden wyraźnie się przebija – w badania i rozwój po prostu opłaca się inwestować. Jak się okazuje jest to inwestycja w większości przypadków krótkookresowa.

 

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas