Ogólnopolskie badanie kompetencji rad nadzorczych

Zapraszamy właścicieli, inwestorów, zarządzających oraz członków rad nadzorczych spółek giełdowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim badaniu kompetencji rad nadzorczych.

Celem badania jest określenie zestawu kompetencji, których harmonijna kompozycja tworzy skuteczną, profesjonalną i wartościową dla właścicieli i akcjonariuszy radę nadzorczą. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w raporcie Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian, a wnioski z badania będą elementem dyskusji panelowej podczas Konferencji.

Każdy respondent, wypełniając ankietę i decydując się na pozostawienie swoich danych kontaktowych, otrzyma egzemplarz raportu Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian z wynikami z badania. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut. Odpowiedzi w ankiecie są ściśle poufne i nie ma możliwości bezpośredniej identyfikacji respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy. 

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas