Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce

Odpowiedzialny rozwój i równe szanse.

26,5 mld zł

wynosi roczny wkład operatorów telefonii mobilnej w PKB Polski.

Do 2%

może zwiększyć się tempo wzrostu gospodarczego dzięki powszechnemu dostępowi do nowoczesnych technologii mobilnych.

100%

gospodarstw domowych będzie w zasięgu szerokopasmowego (30 Mbs) internetu do 2023 r.

Technologie mobilne już w tej chwili wpływają nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na procesy gospodarcze i społeczne.

Wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld zł. Biorąc pod uwagę wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz że powstaje dzięki nim wiele nowych branż i produktów, szacowany łączny wpływ sektora telefonii mobilnej na polską gospodarkę to nawet 3,2% PKB rocznie. Do 2020 roku operatorzy mobilni zamierzają wydać 23,2 mld zł, aby zapewnić Polakom dostęp do nowoczesnych technologii. Dzięki tym inwestycjom znacząco wzrośnie konkurencyjność polskiej gospodarki. 

„Technologie mobilne od 20 lat zmieniają polskie życie gospodarcze, społeczne i publiczne, a w przyszłości ich rola będzie jeszcze bardziej znacząca. W ramach przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju postawiono trzy główne cele: trwały wzrost gospodarczy, rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony oraz budowa e-państwa. Bez inwestycji w najnowocześniejsze technologie mobilne realizacja tych celów nie będzie możliwa”.

Ireneusz Piecuch, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Technologie mobilne a rozwój polskich przedsiębiorstw:

W ciągu najbliższych 5 lat odsetek firm, które będą musiały wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji w celu zachowania pozycji konkurencyjnej wzrośnie z 33% do 72%.

Dla wielu polskich firm już w tej chwili technologie mobilne są kluczowym elementem ich strategii rozwojowej. Warto zwrócić także uwagę, że technologie te zmieniają nie tylko sposób działania tradycyjnych usług, takich jak transport i logistyka, ale także są podstawą do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych, na przykład działających na zasadzie ekonomii współdzielenia.

Technologie mobilne odgrywają również kluczową rolę w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na pełnej integracji środowiska produkcji fizycznej z Internetem. Aby uczestniczyć w rozpoczynającym się wyścigu technologicznym polskie firmy muszą mieć zapewniony dostęp infrastruktury mobilnej.

Technologie mobilne już w tej chwili wpływają nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na procesy gospodarcze i społeczne. Są dobrem infrastrukturalnym na równi z siecią drogową i energetyczną. Jest oczywiste, że ich wpływ na gospodarkę będzie coraz większy. Niczym nieskrępowana komunikacja pomiędzy ludźmi, coraz swobodniejszy dostęp do informacji i wiedzy oraz coraz szybsze przesyłanie coraz większych pakietów danych to podstawy rozwoju nowoczesnego przemysłu, usług logistycznych, zdrowotnych, publicznych, nowoczesnej ekologicznej motoryzacji, a nawet rozrywki”.

Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC

Technologie mobilne – wygoda, rozwój, bezpieczeństwo:

Bez wykorzystania technologii mobilnych nie jest też możliwe stworzenie nowoczesnego państwa oraz stabilnego rozwoju.

Zgodnie z założeniami rządowych programów w 2020 roku około 50% obywateli i 95% firm ma załatwiać większość swoich spraw urzędowych przez Internet. Połowa projektów tego programu jest silnie związana z zastosowaniem i rozwojem infrastruktury mobilnej.

Technologie mobilne są także kluczem dalszego wyrównywania szans rozwojowych i zrównoważonego rozwoju Polski . Dzięki rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych (94% Polaków ma w tej chwili telefony komórkowe), oraz praktycznie pełnemu zasięgowi sieci mobilnej i planowanej na rok 2023 pełnej dostępności Internetu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych, mamy po raz pierwszy do czynienia z sytuacją, w której każdy dorosły Polak będzie mógł mieć równy dostęp do narzędzi komunikacji, informacji oraz szeregu usług komercyjnych i publicznych.

Technologie mobilne znacząco poprawiają także bezpieczeństwo obywateli. Wezwanie pomocy przez telefon komórkowy oznacza obniżenie prawdopodobieństwa śmierci na miejscu wypadku o prawie 25%.

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Obserwuj nas: