Połączeni w sieci: praca

Według globalnego badania PwC: 20th CEO survey – Managing Man and machine, prezesi największych firm na świecie uznali, że na liście priorytetów biznesowych pierwsze trzy miejsca zajmują: innowacyjność, kapitał ludzki i kompetencje w obszarze digital and technology. 79% CEO’s uważa, że w ciągu pięciu kolejnych lat technologia spowoduje likwidację niektórych zawodów i – jednocześnie - przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy mogą projektować, monitorować, konserwować i naprawiać technologię. Według obecnych szacunków, 65% dzieci idących dziś do szkoły podstawowej będzie w przyszłości pracować na stanowiskach, które jeszcze nie istnieją. Na znaczeniu zyskają kompetencje takie jak otwartość na zmiany i elastyczność w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań.

Jednym z podstawowych wyzwań obecnego rynku pracy jest umiejętność wzajemnego odnalezienia się kandydatów i pracodawców. Głównymi narzędziami wykorzystywanymi do wyszukiwania i pozyskiwania kandydatów są platformy  społecznościowe dla profesjonalistów

Co drugi ankietowany internauta nie posiada w sieci profilu zawodowego, 39% posiada profil, ale nie aktualizuje go regularnie. Siedmiu na dziesięciu zapytanych byłoby skłonnych udostępnić swoje dane platformom przeznaczonym do pracy, poszukiwania pracy czy rekrutacji. Dla ponad 50% główną barierą jest ochrona danych osobowych. Dane z raportu potwierdzają trudność wejścia na rynek pracy młodego pokolenia, z drugiej strony, brak aktywności wśród profesjonalistów może potwierdzać rozpoczynający się „rynek pracownika”.

Digitalizacja nie ogranicza się tylko do możliwości wyszukania i dotarcia do kandydata. Coraz częściej w procesach rekrutacyjnych wykorzystywane są samouczące się aplikacje, które wpierają proces preselekcji poprzez wskazanie kandydatów dopasowanych nie tylko do oferty pracy, ale też do kultury organizacyjnej firmy

Nowoczesne technologie mają wpływ na miejsce i sposób pracy. Polacy są już bardzo świadomi istnienia rozwiązań z zakresu cyfrowego miejsca pracy - ok. 60% respondentów zna rozwiązania technologiczne umożliwiające pracę zdalną, czy zdalną komunikację z miejscem pracy (np. WebEx czy Skype for Business). Korzysta z nich jednakże na razie ok 32% (praca zdalna) oraz 27% (zdalna komunikacja). Do używania znanych respondentom platform ułatwiających pracę  najczęściej skłoniłaby badanych potrzeba lub konieczność (ok. ¼ z tych respondentów, którzy znają ale nie używają danych narzędzi). Powodu niskiego stopnia używania narzędzi należy szukać w tym prostym fakcie, że tylko niewielki odsetek firm daje pracownikom możliwość autentycznie zdalnej pracy lub elastycznych godzin pracy (rozumianych szerzej niż „do pracy przychodzimy między 8.30 a 9.30”) . Co ciekawe – wymiar demograficzny wśród respondentów miał niewielki wpływ na odpowiedzi. Kobiety wykazują się nieco większą znajomością i stopniem używania narzędzi technologicznych (średnio o 4-6 punktów procentowych więcej niż mężczyźni). Co szczególnie ciekawe i – być może – zaskakujące, różne grupy wiekowe wykazują się niewielkimi różnicami w stopniu znajomości i używalności narzędzi do pracy zdalnej. W przypadku platform umożliwiających zdalną komunikację z miejscem pracy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie grupa wiekowa 55+, ma wyraźnie większy (o 20 punktów procentowych) poziom znajomości i używalności tych technologii od pozostałych grup wiekowych.

Digitalizacja to nie tylko wykorzystanie cyfrowych narzędzi w pracy i komunikacji. To także nowe możliwości analizy danych pozwalające na tworzenie elastycznych i intuicyjnych systemów wynagrodzeń oraz wdrażania rozwiązań grywalizacyjnych wspierających efektywność zespołów. Pomimo deklarowanej potrzeby korzystania z nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, tylko 52% CEO’s potwierdziło wprowadzenie nowoczesnych technologii w miejscu pracy. Oznacza to – dla firm, które zdecydują się na implementację nowych technologii – możliwość zbudowania znaczącej przewagi konkurencyjnej również w pozyskaniu kandydatów, dla których „innowacyjność” firmy jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru pracodawcy.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas