Połączeni w sieci: transport

Do 2022 roku wartość rynku „połączonego” transportu (connected transport) może się potroić, a technologie wspomagające mobilność będą stanowiły do 14% wartości pojazdów klasy premium (7% klasy średniej). W najbliższej przyszłości aplikacje mobilne będą stanowiły o głównym wyróżniku oferty producentów pojazdów.

61%

respondentów na świecie chciałoby mieć samochód zintegrowany ze swoim smartphonem

Transport jest segmentem, który w najbardziej spektakularny sposób przechodzi rewolucję dzięki rozwojowi łączności.

Wartość rynku „połączonego” transportu (connected transport) na świecie w 2022 roku może wzrosnąć do 155.9 mld USD (spodziewana wartość rynku w 2017 roku to 52.5 mld USD). Przy czym udział producentów wyposażenia (OEM) może spaść z 70% do 50% na rzecz dostawców nowych rozwiązań technologicznych oraz platform cyfrowych wspomagających transport.
 

Connected car report 2016

Polacy znają i chętnie korzystają z aplikacji służących planowaniu podróży.

Wskaźniki rozpoznawalności oraz aktywnego wykorzystywania platform służących do planowania i zarządzania podróżą wskazują, że są to coraz bardziej istotne i popularne narzędzia.

Wygoda, pozytywne doświadczenia klienckie oraz stosunek jakości do ceny to cechy, które przekonują badanych do korzystania z tych rozwiązań.

Prawie siedmiu na dziesięciu zapytanych korzysta z aplikacji pozyskujących aktualne informacje na temat dróg typu mapy google czy jakdojade.pl. Co więcej ponad 60% respondentów byłaby skłonna udostępnić swoje dane, aby w pełni skorzystać z możliwości tych platformom, ale (48% oznaczeń) pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ich danych.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku platform wspólnych przejazdów (Uber, BlaBlaCar) czy rezerwacji miejsc noclegowych (booking.com, AirBnB). Rozwiązania te są, co prawda, znane badanym (po ok 70% wskazań pozytywnych), jednak współczynnik ich wykorzystania jest stosunkowo niski (odpowiednio 21,7% oraz 32,4%). Do skorzystania z tych platform badanych skłoniłaby w głównej mierze konieczność czy potrzeba ich użycia, ale także zbudowanie większego zaufania do nich.
 

Driving the future

Skontaktuj się z nami

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 294

Obserwuj nas