Połączeni w sieci: zakupy

Klienci cenią tradycyjne i elektroniczne kanały sprzedaży za odmienne cechy – elektroniczne za wygodę, zaufanie do platformy i cenę, natomiast tradycyjne za możliwość uzyskania porady od ekspedienta, natychmiastową dostępność towarów oraz możliwość ich obejrzenia i wypróbowania przed zakupem.

49%

Polaków robiąc zakupy bierze pod uwagę opinie z internetu

Zakupy w sieci to dla Polaków już nie tylko korzystniejsza cena i dostęp 24/7. Równie istotny stał się aspekt porównywania produktów, sprzedawców oraz wyrażania opinii o jednych i drugich

Najpopularniejsze jest poszukiwanie interesujących produktów na platformach transakcyjnych (portalach aukcyjnych) bądź w sklepach internetowych. Niemal 70% pytanych używa porównywarek cenowych, zaś z mediów społecznościowych (użytecznych w zakresie opinii o produktach) korzysta już co drugi uczestnik badania.

Odsetek osób, które deklarują znajomość i aktywne wykorzystanie platform zakupowych jest najwyższy w grupie wiekowej od 35 do 54 lat. Jest to z pewnością następstwem faktu, że właśnie ta grupa ma największą siłę nabywczą.

Podobnie jak w innych dziedzinach, respondenci dopuszczają możliwość korzystania z niewykorzystywanych dotychczas narzędzi zakupowych. Czynnikiem mogącym ich do tego zachęcić jest wpływ otoczenia.

Największy opór badanych budzi wykorzystywanie serwisów społecznościowych jako źródła wiedzy o produktach lub usługach. 21% ankietowanych nie widzi możliwości korzystania z nich w tym celu. Być może bardziej wiarygodne dla konsumentów są strony oceniające i zbierające opinie, zaś sieci społecznościowe postrzegane są jako narzędzie służące przede wszystkim do interakcji z innymi użytkownikami.

Na kwestie preferencji warto nałożyć także odsetek osób robiących zakupy w sieci. Niestety, na tle innych krajów Polska wypada dość przeciętnie. Dopiero w 2021 roku zbliżymy się do poziomu, jaki Słowacja czy Czechy osiągnęły w roku 2015. Pozostajemy również bardzo daleko za liderami – Wielką Brytanią czy Danią.

Wygoda, zaufanie do platformy i stosunek jakości do ceny to trzy dominujące powody korzystania z zakupów online.

Dwie trzecie ankietowanych nie widzi żadnego problemu w udostępnianiu portalom transakcyjnym swoich danych, pod warunkiem, że będą one właściwie chronione. 15% podchodzi do tematu udostępniania swoich danych z obawami, wykluczając ich udostępnianie.
 

Więcej o zakupach w świecie cyfrowym

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy&, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Marcin Kaźmierczak

Starszy Menedżer ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 418

Obserwuj nas