Raport Trendy Private Equity 2017

11 edycja dorocznego badania europejskiego rynku private equity

95%

badanych funduszy private equity ma świadomość znaczenia digitalizacji przejmowanych firm, która staje się konieczna i będzie miała wpływ na skrócenie okresu inwestycji w spółki

88%

funduszy PE twierdzi, że usprawnienia operacyjne będą jednym z głównych czynników wpływających na decyzje inwestycyjne

81%

zwraca uwagę na konsolidację rynku, która, w opinii badanych, będzie miała kluczowe znaczenie dla inwestycji

W latach 2014-2015 sytuacja na europejskim rynku transakcyjnym była pomyślna i charakteryzowała się dużą liczbą transakcji. W roku 2016 tendencja wzrostowa utrzymała się, a liczba transakcji wzrosła o kolejne 5%

Rynek musiał się dostosować do burzliwego okresu i niepewnych warunków. Podobnie jak w 2015, tak też w 2016 ta niepewność objawiała się zarówno na giełdzie, jak i w kursach walut, sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej oraz niewielkim wzroście makroekonomicznym. Na rynku transakcji private equity to ramy gospodarcze oraz duża konkurencja wpływają na burzliwą sytuację. Ciągle rośnie liczba uczestników tego rynku, pojawiają się nowi gracze. Z kolei możliwości inwestycyjne nadal są ograniczone, a oczekiwania cenowe sprzedających, których średnia jest trochę niższa niż we wcześniejszych latach, wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie.

private-equity-trends

Fundusze private equity doceniają inicjatywy związane z digitalizacją, a poza tym celują w sektory, które dojrzały do konsolidacji oraz do budowania strategii opartej na kupowaniu i rozwoju (buy-and-build strategy)

Ze względu na anemiczny wzrost w Europie kładzie się nacisk na obniżanie kosztów spółek portfelowych oraz poprawę ich marży poprzez zwiększanie przychodów ze sprzedaży, a także wykorzystywanie nowych digitalowych kanałów sprzedaży.

W 2016 roku wyniki finansowe na europejskim rynku private equity są dwojakie. Z jednej strony liczba transakcji wzrosła o 5,1% (do 1886), ale z drugie strony wartość transakcji spadła o 5,3% (do 199,9 mld euro). Od 2013 taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy, a przyczyną jest wyjątkowy dla private equity 2015 rok, kiedy to wartość transakcji była najwyższa od czasów sprzed kryzysu finansowego z 2008 roku.

Skontaktuj się z nami

Mike Wilder

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4413

Obserwuj nas