Szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego i ryzyka

Aktualne wydarzenia:

Testowanie kontroli – teoria i praktyka

Warszawa, 13 maja 2016, Biuro PwC w Warszawie

Audyt wewnętrzny oparty o ryzyko i zarządzanie wartością

Warszawa, 14-15 kwietnia 2016, Biuro PwC w Warszawie

Oszustwa w organizacjach

Warszawa, 20 maja 2016, 23 maja 2016, Biuro PwC w Warszawie

Audyt wewnętrzny a projekty inwestycyjne

Warszawa, 8 czerwca 2016, Biuro PwC w Warszawie

Oszustwa w organizacjach

Warszawa, 17-18 października 2016, Biuro PwC w Warszawie


Akademia Audytu Wewnętrznego

Akademia Audytu Wewnętrznego to oferta szkoleń budujących wiedzę niezbędną do efektywnego podejmowania decyzji w obszarze audytu wewnętrznego. Skierowana jest do menedżerów działów audytu wewnętrznego, osób piastujących stanowiska kierownicze.

 

Skąd pomysł?

Zgodnie z raportem IIA – The role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management – funkcja audytu wewnętrznego przynosi wartość organizacji poprzez zapewnienie, że główne ryzyka są odpowiednio zarządzane oraz że proces zarządzania ryzykiem i kontrola wewnętrzna są efektywne.

Z roku na roku obserwujemy, że rola doradcza audytu wewnętrznego zyskuje na znaczeniu i według wielu członków Zarządów i Rad jest ona teraz bardziej istotna niż tylko zapewniająca.

Wiele obszarów jest analizowanych i testowanych przez audytorów wewnętrznych w sposób nieefektywny lub niezapewniający osiągnięcia celów audytu a raportowanie wyników prac jest bardzo często niedostosowane do odbiorców, przez co nawet najlepiej przeprowadzone audyty nie osiągają swoich celów.

W związku ze zmieniającymi się oczekiwaniami Zarządów i Rad w wielu organizacjach występuje potrzeba kształcenia odpowiednich ludzi, tak aby mogli oni sprostać nowym wyzwaniom. Ludzie ci powinni posiadać odpowiednio wszechstronną wiedzę, by móc podejmować właściwe decyzje i wspomagać kluczowe osoby w firmie.

 

Co daje uczestnictwo w naszych szkoleniach?

  • Umiejętność podejmowania trafniejszych decyzji
  • Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia prowadzących ─ ekspertów PwC, praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze audytu wewnętrznego
  • Wyposażenie menedżerów w najlepszą wiedzę i inspirację do pracy i rozwoju

 

Co nas wyróżnia?

Celem szkoleń Akademii Audytu Wewnętrznego jest przekazanie najlepszej i najbardziej aktualnej, popartej praktycznymi przykładami WIEDZY na tematy wiążące się z audytem wewnętrznym. Wiedza ta jest niezbędna, aby możliwe było podejmowanie dobrych decyzji i odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów. 

Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniach uczestnik będzie w stanie bardziej efektywnie podejść do zwiększających się oczekiwań Zarządów, Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu.

W celu zapewnienia najwyższej jakości zaprosiliśmy do współpracy wybitnych praktyków i specjalistów PwC w zakresie audytu wewnętrznego.