Struktura kursu

Business Coaching Diploma to kompleksowy kurs, na który składają się:

 • 15 dni interaktywnego warsztatu z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych (Mindset, Moduły I-IV)
 • Mentoring/superwizje:
  - 3 sesje mentoringu indywidualnego z akredytowanym coachem
  - 12 superwizji grupowych w trakcie Modułów I-IV
 • Praktyczne sesje coachingowe w parach
 • 5 obserwowalnych sesji coachingowych
 • 1 sesja coachingowa z profesjonalnym coachem
 • Egzamin końcowy
  - 1-2 dni – w zależności od liczby uczestników

Część warsztatowa jest zróżnicowana pod kątem metod nauki, tj.: wykład interaktywny, dyskusje, demonstracje korzystania z różnych narzędzi coachingowych, ćwiczenia w parach, studia przypadku, odgrywanie scenek, grupowa superwizja/mentoring.

Uczestnicy dodatkowo są zobligowani przeprowadzić 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym (mogą to być godziny w formie pro-bono).

Kameralne grupy do 12 osób.

Przed przyjęciem uczestnika na kurs zapraszamy na rozmowę z coachem prowadzącym.

 

Egzamin i certyfikaty

Egzamin końcowy składa się z dwóch części:

 • Egzamin teoretyczny - test
 • Egzamin praktyczny - sesja coachingowa z klientem

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują dwa certyfikaty:

1. Sygnowany przez PwC, potwierdzający ukończenie 156 godzin kursu zatwierdzonych przez ICF jako Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

2. Sygnowany przez PwC, ze znakiem jakości European Quality Award (EQA) European Mentoring & Coaching Council (EMCC) – warunkiem uzyskania certyfikatu jest udokumentowanie odbycia 36 godzin coachingu z klientem zewnętrznym

Po otrzymaniu pierwszego certyfikatu uczestnicy mogą ubiegać się o akredytację indywidualną (ACC lub PCC) ułatwioną ścieżką ACSTH. Pomyślne ukończenie kursu:

 • Zwalnia z Performance Evaluation (nagranie i spisanie sesji coachingowej dołączanej do aplikacji) na poziomie ACC
 • Oznacza uczestnictwo w wymaganych min.60 godzinach (poziom ACC) czy 125 godzinach (poziom PCC) zatwierdzonego przez ICF kursu coachingowego
 • Zalicza 10 godzin mentoringu
 • Oznacza praktykę coachingową, która wlicza się do godzin coachingowych wymaganych przez ICF do akredytacji indywidualnej na poziomie ACC czy PCC

Po otrzymaniu drugiego certyfikatu członkowie EMCC mają możliwość umieszczenia swoich profili coachingowych w międzynarodowej bazie coachów certyfikowanych przez EMCC.

acsth emcc akademia pwc