Zakres merytoryczny

Mindset

    Dzień 1

 • Wstęp do kursu
 • Przedstawienie uczestników
 • Wstęp do coachingu grupowego
 • Ustalenie Kontraktu grupowego
 • Przedstawienie siebie w formie metafory
 • Konstrukcja prawidłowego feedbacku
 • Mocne pytania w coachingu
 • Podróż bohatera - storytelling

    Dzień 2

 • Praca z wewnętrznym krytykiem – „Poskramianie Gremlinów”
 • Przeramowanie poprzez pytania
 • Rama problemu i rama rozwiązania

    Dzień 3

 • Mapa marzeń - wizja i prezentacja
 • Podsumowanie Mindsetu i refleksja
 • Sesja informacji zwrotnej

Moduł I: Budowanie relacji coachingowej

Podstawy relacji coachingowej w biznesie

 • Definicje coachingu i cele coachingu
 • Filary coachingu
 • Paradygmat, czyli znaczenie mapy w coachingu
 • Proces zmiany w coachingu
 • Coaching jako narzędzie pracy w środowisku biznesowym
 • Kodeksy etyczne EMCC i ICF
 • Kontrakt coachingowy
 • Coaching a inne dyscypliny (mentoring, szkolenie, terapia)
 • Wprowadzenie do narzędzi w coachingu (pytania, techniki, feedback, metafora)
 • Struktura procesu coachingowego
 • Struktura sesji coachingowej
 • Podstawa relacji coachingowej – bezpieczeństwo i zaufanie
 • Model GROW jako modelowe narzędzie w coachingu biznesowym

Świadoma postawa coacha

 • Coachingowe style komunikacji (PCSI®/BELBIN®/MBTI®)
 • Samoświadomość coacha i jego pozycji życiowej
 • Poziomy logiczne Diltsa jako źródło budowania świadomej postawy coacha
 • Trudne sytuacje w coachingu
 • Znaczenie superwizji coachingowej

Komunikacja w coachingu

 • Efektywna komunikacja w coachingu – rola i znaczenie
 • Efektywne pytania i feedback w coachingu (pytania i feedback sięgający sedna)
 • Pacing & leading
 • 3 poziomy aktywnego słuchania
 • Techniki uważnego słuchania
 • Uważność na lingwistykę i pułapki lingwistyczne w coachingu
 • Dostrojenie do Klienta: rapport, używanie języka Klienta, intencja coacha
 • Metaprogramy: jak zrozumieć procesy myślowe Klienta

Coaching jako metoda budowania świadomości Klienta

 • Kreatywne metody budowania świadomości: karty coachingowe, storytelling, metafora, wizja
 • Poziomy logiczne Diltsa jako metoda budowania świadomości Klienta
 • Coaching oparty o wartości i tożsamość Klienta
 • Efekt domykania procesu

Moduł II: Projektowanie przyszłości, ustalanie celów

Ustalanie celów coachingowych

 • Ustalanie celów w coachingu
 • Istota stref wpływu przy ustalaniu celów coachingowych
 • Wymiarowanie celów
 • Techniki ustalania celów: cel & efekt, praca z dylematem

Bilans zasobów

 • Ocena bieżącej sytuacji jako początek procesu coachingowego
 • Bilans zasobów – matryca aktywności
 • Asocjacja i dysocjacja

Planowanie i wdrażanie działań  

 • Planowanie działań jako istotny element wdrożenia rozwiązań coachingowych w życie
 • Praca z nawykiem
 • Kaizen – metoda małych kroków
 • Solution-Based Coaching

Moduł III: Uwalnianie i przekraczanie potencjału

Uwalnianie potencjału – praca z przekonaniami

 • Praca na przekonaniach
 • Przekonania ograniczające jako źródło blokowania potencjału
 • Rozkruszanie przekonań – metoda pytań
 • Metafora jako metoda pracy z przekonaniami
 • RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań)
 • The Work – Byron Katie

Innowacje – wyjście z wzorca

 • Flow - optymalny stan umysłu
 • Techniki coachingowe ułatwiające generowanie innowacyjnych pomysłów
 • Strategia Walta Disneya
 • CANVAS
 • SPP

Dodatkowe narzędzia pracy z Klientem

 • Elementy Gestaltu

Moduł IV: Budowanie satysfakcjonujących relacji jako źródło sukcesu

Budowanie satysfakcjonujących relacji

 • Skuteczne techniki do pracy z relacją
 • Praca systemowa – 4 perspektywy relacji
 • Most wartości
 • Panorama społeczna
 • Coaching jako metoda wspierająca rozwiązywanie konfliktów

Uwalnianie motywacji wewnętrznej

 • Wprowadzenie do coachingu Co-Active
 • Duża agenda vs mała agenda
 • Praca z intuicją
 • Praktyki: coaching Spełnienia, Równowagi, Procesu