E-kontrole w praktyce, czyli pierwsze doświadczenia z e-raportowaniem podatkowym JPK

Warszawa, 27 kwietnia 2017, Biuro PwC w Warszawie

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, zgodnie ze strukturą którego podatnik będzie zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Plik ten będzie przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Jednolity Plik Kontrolny stanowił będzie nową - rewolucyjną metodę prowadzenia kontroli podatkowych. Wprowadzenie JPK na grunt prawa polskiego pozwoli organom podatkowym na uzyskiwanie danych z ksiąg podatkowych w zupełnie nowej jakości, umożliwiając identyfikację nieprawidłowości podatkowych w bardzo szerokim zakresie w bardzo krótkim okresie czasu. Dlatego też niezmiernie istotne jest, by każdy duży przedsiębiorca był gotowy do kontroli podatkowych prowadzonych przez organ podatkowy w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny już od 1 lipca 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja w raportowaniu podatkowym

 • Jakie są podstawowe trudności i korzyści związane z JPK? 
 • Jakie są doświadczenia PwC i klientów po pierwszych miesiącach obowiązywania JPK? 
 • Jakie błędy zidentyfikowaliśmy u swoich klientów?
 • Jakie są potencjalne sankcje za brak JPK?
 • Jaka jest przyszłość JPK?

Program szkolenia:

1. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polega jego zastosowanie (30 minut)

 • JPK – koncepcja e-raportowania podatkowego i doświadczenia z innych krajów
 • Korzyści z JPK dla administracji podatkowej
 • JPK a podatnicy podstawowe trudności i korzyści związane z JPK 

2. JPK na żądanie fiskusa i bez żądania (45 minut)

 • Obowiązek przekazywania JPK na żądanie w trakcie e-kontroli
 • Kto i kiedy ma obowiązek raportowania JPK
 • Wymogi techniczne w zakresie przekazania JPK fiskusowi
 • JPK a uprawnienia urzędu skarbowego 
 • JPK a urzędy kontroli skarbowej.

3. Obowiązek raportowania comiesięcznego JPK dla ewidencji VAT (45 minut).

 • JPK na żądanie a nowy obowiązek comiesięcznego JPK dla VAT
 • Jak i komu przekazywać dane w przypadku comiesięcznego JPK dla VAT
 • Rozliczenia kwartalne VAT a obowiązek comiesięcznego JPK dla VAT.

4. JPK a potencjalne sankcje za jego brak (45 minut)

 • Sankcje za nieprzekazanie danych w formie JPK na żądanie i jak można bronić się przed sankcjami
 • Sankcje za brak JPK dla ewidencji VAT bez żądania i jak można bronić się przed sankcjami.

5. Struktury JPK – architektura wybranych struktur i główne problemy podatników z tworzeniem JPK dla poszczególnych struktur (120 minut)

 • Struktura 1 - księgi rachunkowe 
 • Struktura 2 - wyciągi bankowe
 • Struktura 3 - magazyn
 • Struktura 4 - ewidencja zakupów i sprzedaży VAT 
 • Struktura 5 - faktury.

6. Przyszłość JPK (30 minut)

 • Spółka celowej do celów informatyzacji służb skarbowych a JPK
 • Centralny Rejestr Faktur a JPK
 • Nowa administracja podatkowa od 2017 r. a JPK.

7. Dyskusja i pytania otwarte.

Prowadząca szkolenie:

Anna Juszczyk posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. 

Obecnie pracuje w spółce jako wewnętrzny specjalista ds. podatków. Wcześniej, ponad 10 lat pracowała w PwC w Dziale Prawno-Podatkowym, gdzie zajmowała się badaniem prawidłowości wdrożonych przez Klientów procesów i procedur w zakresie raportowania podatkowego. 

Anna posiada doświadczenie w projektach dotyczących wdrażania efektywnych narzędzi raportowania podatkowego oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wielokrotnie brała udział w kontrolach podatkowych i postępowaniach skarbowych.

Anna jest licencjonowanym doradcą podatkowym.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 20 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 695 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Rabat: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia.

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: upływa 3 dni przed planowaną datą szkolenia.

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.