Formularz rejestracyjny

Szkolenia CIMA

Organizatorem szkoleń jest PwC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-638), przy Al. Armii Ludowej 14

Uprzejmie prosimy o podanie poniższych danych.
* Adres e-mail
* Imię
* Nazwisko
* Organizacja
* Stanowisko
* Telefon kontaktowy
* Województwo
* CIMA Contact ID:
Dane do faktury
* Pełna nazwa firmy
* Ulica
* Kod pocztowy
* Miasto
* NIP


Pola oznaczone * są obowiązkowe
   Udział w szkoleniach CIMA Objective Test Wiosna 2017
   Udział w szkoleniach CIMA Case Study Wiosna 2017:
   Pakiet Gateway:

   Korzystam ze zniżek:

   
Uwagi dodatkowe
   

Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą a PwC Polska Sp. z o.o.
  • Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów szkoleniowych (w tym podręczników oficjalnego wydawcy materiałów CIMA z dostępem do platformy on-line, materiałów case study, notatek), egzaminu próbnego (mock exam), konsultacji z wykładowcą oraz przerw kawowych.
  • Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego drogą e-mailową bądź faksem przesłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu.
  • Na kilka dni przed szkoleniem uczestnicy otrzymają informacje administracyjne dotyczące szkolenia.
  • Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT wystawionej w trakcie/ po szkoleniu. Faktura VAT zostanie wystawiona z 14-dniowym terminem płatności.
  • Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest faksem lub mailem nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury VAT. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa za powyższego uczestnika w przypadku rezygnacji z pełnego szkolenia.
  • PwC Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rejestracją i organizacją szkolenia

*
Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez podmioty z sieci PwC [lista spółek] z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 w celach marketingowych, w szczególności informacji o publikacjach, raportach, konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych materiałach merytorycznych przygotowywanych przez podmioty z sieci PwC

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez podmioty wskazane powyżej


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r poz. 1182) informuję, iż:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot z sieci PwC wskazany, jako organizator wydarzenia z siedzibą w Warszawie (00-638), przy Al. Armii Ludowej 14.
-Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

   Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszych cyklicznych materiałów zapraszamy do subskrypcji – formularz rejestracyjny