Materiały szkoleniowe

W Akademii PwC dbamy o to, by podczas szkoleń korzystali Państwo z rzetelnych, sprawdzonych materiałów oraz otrzymali niezbędne wsparcie w przygotowaniach do egzaminów.

W cenie szkoleń otrzymają Państwo:

  • Komplet podręczników jedynego oficjalnego wydawcy materiałów CIMA 
  • Study Notes – skrypty szkoleniowe do kursów Objective Test przygotowane przez naszych wykładowców
  • Dodatkowe materiały do kursów Case Study na podstawie aktualnego pre-seen z zadaniami case study oraz przykładowymi egzaminami, tzw. mock exams
  • Notatki ze szkoleń – notatki, które powstają w trakcie każdego szkolenia. Zawierają one dodatkowe informacje, rozwiązania zadań etc.
  • Egzamin próbny
  • Konsultacje wykładowców - prowadzący są dostępni pod e-mailem i/lub telefonem również po zakończeniu szkolenia!