CIPD Certificate in Human Resources Management (CHRM) - edycja 2017/2018

Akademia PwC oferuje:

  • Roczny program szkoleniowy certyfikowany przez CIPD prowadzony w języku angielskim
  • Webinarium zapoznawcze
  • 10 dni szkoleń stacjonarnych (6 zakresów tematycznych podzielonych na 5 modułów)
  • Dodatkowa praca projektowa w formie webexów
  • Dostęp do platformy wirtualnej
  • Prace zaliczeniowe w formie eseju/studium przypadku/raportu na 3000 słów oceniane przez niezależnych asesorów po każdym module
  • Samodzielna nauka (książki, artykuły i badania)
  • Certyfikat CIPD po zakończeniu programu

Harmonogram i sylabus szkoleń

Webinarium zapoznawcze

Developing Professional Practice / Business Issues and the Context of HR

Using Information in HR

Reward Management

Resourcing and Talent Planning

Implementing Coaching and Mentoring

< Back

< Back
[+] Read More

Prowadzący CIPD CHRM

CEE Coaching Leader

Manager, People & Change

Leader of HR Business Partner team

HC Leader

Senior Associate, People & Change

Performance & Reward Analyst in CEE HC

< Back

< Back
[+] Read More

Cennik

Koszt uczestnictwa w programie CIPD CHRM w Akademii PwC:

12 000 PLN netto

Koszt rejestracji i członkostwa w CIPD:

222 GBP (1 100 PLN netto)* 

* Kwota moze ulec zmianie w wyniku zmian cennika przez CIPD i/lub zmian kursowych 

View more

Miejsce szkolenia

Biuro Akademii PwC

Al. Armii Ludowej 14, Warszawa 

View more

Informacje dodatkowe

Szkolenia prowadzone są w godzinach 9:00-17:00

Kurs prowadzony jest w języku angielskim

Rekrutacja trwa - liczba miejsc ograniczona!

View more

Skontaktuj się z nami

Dorota Lach-Wawryszuk
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 22 746 4340
Email

Katarzyna Szac
Młodszy Menedżer
Tel.: +48 22 746 7220
Email

Katarzyna Mańczyk
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 22 746 7064
Email

Beata Borkowska
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 519 504 578
Email

Obserwuj nas