CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - level 5

Akademia PwC oferuje:

  • Roczny program szkoleniowy certyfikowany przez CIPD prowadzony w języku angielskim
  • Webinarium zapoznawcze
  • 10 dni szkoleń stacjonarnych (6 zakresów tematycznych podzielonych na 5 modułów)
  • Dodatkowa praca projektowa w formie webexów
  • Dostęp do platformy wirtualnej
  • Prace zaliczeniowe w formie eseju/studium przypadku/raportu na 3000 słów oceniane przez niezależnych asesorów po każdym module
  • Samodzielna nauka (książki, artykuły i badania)
  • Certyfikat CIPD po zakończeniu programu

Sylabus programu

Introductory webinar

Developing Professional Practice / Business Issues and the Context of HR

Using Information in HR

Reward Management

Resourcing and Talent Planning

Implementing Coaching and Mentoring

< Back

< Back
[+] Read More


Harmonogram programu - edycja 2017/2018 

 

Date / deadline Activity  Content  Duration 
17.11.2017 Webinar  Introduction to the programme  90 mins 
22.11.2017
23-24.11.2017
Face-to-face workshop  Module 1:
Developing Professional Practice (DVP)
Business Issues and the Context of Human Resources (CHR)
1 day
2 days 
1.12.2017 Webinar  Developing Professional Practice (DVP)  60 mins 
8.12.2017 Webinar  Business Issues and the Context of Human Resources (CHR) 60 mins 
30.12.2017 Submit assessment  Developing Professional Practice (DVP)   
11.1.2018 Submit assessment  Business Issues and the Context of Human Resources (CHR)  
12.1.2018 Face-to-face workshop Module 2:
Using Information in Human Resources (UIN)
1 day 
19.1.2018 Webinar  Using Information in Human Resources (UIN) 60 mins 
25.2.2018 Submit assessment  Using Information in Human Resources (UIN)  
26-27.2.2018 Face-to-face workshop Module 3:
Reward Management (RMT)
2 days 
05.03.2018 Webinar Reward Management (RMT) 60 mins
11.04.2018 Submit assessment Reward Management (RMT)  
12-13.4.2018 Face-to-face workshop Module 4:
Resourcing and Talent Planning (RST)
2 days 
23.04.2018 Webinar  Resourcing and Talent Planning (RST) 60 mins 
16.5.2018 Submit assessment Resourcing and Talent Planning (RST)  
17-18.5.2018 Face-to-face workshop Module 5:
Implementing Coaching and Mentoring (ICM)
2 days 
4.6.2018 Webinar  Implementing Coaching and Mentoring (ICM) 60 mins 
22.06.2018 Submit assessment Implementing Coaching and Mentoring (ICM)  
30.06.2018 Submit assessment Case study + guided learning hours  

Prowadzący CIPD CHRM

CEE Coaching Leader

Manager, People & Change

Leader of HR Business Partner team

HC Leader

Senior Associate, People & Change

CEE Performance & Reward Senior Specialist

< Back

< Back
[+] Read More

Cennik

Koszt uczestnictwa w programie CIPD CHRM w Akademii PwC:

12 000 PLN netto

Koszt rejestracji i członkostwa w CIPD (warunek konieczny, usługa dokonywana przez Akademię PwC):

222 GBP (1 100 PLN netto)* 

* Kwota moze ulec zmianie w wyniku zmian cennika przez CIPD i/lub zmian kursowych 

View more

Miejsce szkolenia

Biuro Akademii PwC

Al. Armii Ludowej 14, Warszawa 

View more

Informacje dodatkowe

Szkolenia prowadzone są w godzinach 9:00-17:00

Kurs prowadzony jest w języku angielskim

Rekrutacja trwa do 20 października - liczba miejsc ograniczona!

View more

Skontaktuj się z nami

Dorota Lach-Wawryszuk
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 22 746 4340
Email

Katarzyna Szac
Młodszy Menedżer
Tel.: +48 22 746 7220
Email

Beata Borkowska
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 519 504 578
Email

Obserwuj nas