Nasi wykładowcy

Astrid Zakrzewska, FCMA, CGMA, FCCA
Uznany trener posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego.
Przeprowadziła ponad 10.000 godzin szkoleń i warsztatów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów CIMA, ACCA i CIA oraz warsztaty z rachunkowości zarządczej.
Przez 5 lat współpracowała z BPP Professional Education, gdzie specjalizowała się w szkoleniach z rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami i zarządzania strategicznego. Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów CIMA, ACCA i CIA.
W latach 2002-2005 pełniła funkcję dyrektora finansowo-administracyjnego TVN S.A. W latach 1993-2002 pracowała w PricewaterhouseCoopers w dziale audytu, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji sektora finansowego.
Astrid posiada tytuł Fellow CIMA oraz Fellow ACCA. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania i Finansów.

Steve Willis, ACCA
Doświadczony wykładowca w dziedzinie finansów i rachunkowości.
Doświadczenie jako wykładowca zdobywał przez ponad 10 lat w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.
Steve prowadzi szkolenia w ramach PwC o różnorodnej tematyce, m.in. CIMA oraz ACCA.
Publikuje na łamach magazynu dla nauczycieli szkoleń z tematyki finansowej Teach Accounting oraz magazynu dla studentów ACCA – Student Accountant.
Członek ACCA.

Alexandra Svitekova, ACCA
Doświadczony wykładowca, prowadzący od ponad 6 lat kursy w ramach Akademii PwC, m.in. do kwalifikacji zawodowych, takich jak: ACCA, CIMA, FIA.
Specjalizuje się w rachunkowości finansowej, IFRS, raportowaniu finansowym, audycie i ładzie korporacyjnym. Przed rozpoczęciem współpracy z Akademią PwC Alexandra przez ponad 7 lat pracowała w dziale Assurance w PwC na Słowacji, głównie dla klientów CIPS oraz TICE. Jako Młodszy Manager była w rocznej delegacji w dziale Assurance w PwC w Pradze. Obok pracy w audycie prowadziła szkolenia programowe dla pracowników Assurance, a od pięciu lat przygotowuje młodszych audytorów do egzaminów ustawowych na biegłych rewidentów.
Alexandra jest członkiem ACCA oraz Słowackiej Izby Biegłych Rewidentów . Ukończyła zarządzanie na Comenius University w Bratysławie.