Najlepsze praktyki związane z aktywnym zarządzaniem nieruchomościami dla podmiotów publicznych

Warszawa, 8 marca 2017, Biuro PwC w Warszawie

WPROWADZENIE:

Zwiększ efektywność procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami!! Dowiedz się więcej, przyjdź na szkolenie!

Efektywne zarządzanie nieruchomościami dla podmiotów publicznych:

•       Jakie są najlepsze praktyki w takich obszarach jak zarządzanie/wynajem/sprzedaż/zakup nieruchomości?

•       Jakie są doświadczenia PwC i podmiotów publicznych z realizacji projektów optymalizacyjnych w zakresie zarzadzania nieruchomościami?

•        Jakie są najczęściej popełniane błędy i jakie są ich konsekwencje?

•       Jakie korzyści można uzyskać z przeglądu i optymalizacji procesów w obszarze nieruchomości?

W latach 2010-2015 braliśmy udział w wielu transakcjach, o wartości przekraczającej 6 mld EUR. Realizowaliśmy szereg projektów optymalizacyjnych dla podmiotów publicznych i spóek SP.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1)       Zarządzenie nieruchomościami

a)      Ewidencja kosztów
standardowa kategoryzacja

−        przypisanie kosztów do nieruchomości

−        badanie efektywności kosztowej i przychodowej

−        najczęściej popełniane błędy/dobre praktyki

b)      Budżetowanie kosztów na przyszłe okresy

−        przegląd najczęściej stosowanych metod, najczęściej popełniane błędy/dobre praktyki

2)      Sprzedaż/zakup nieruchomości

a)      Wzorcowy proces sprzedaży/zakupu nieruchomości (przebieg procesu, harmonogram, budżet, uczestnicy procesu, zależności od innych jednostek funkcjonalnych, korzystanie ze wsparcia podmiotów zewnętrznych - analizy optymalnego sposobu zagospodarowania/analizy komercyjne/analizy due diligence/wyceny, prawidłowa ekspozycja oferty sprzedaży, wpływ decyzji o zbyciu nieruchomości na proces zarządzania/wynajmu/inwestycji, standardy komercyjne dotyczące procesu sprzedaży)

b)      Najczęściej stosowane narzędzia (wzory materiałów sprzedażowych, proces due diligence, VDR)

c)       Najczęściej popełniane błędy

3)      Wynajem nieruchomości

a)      Wzorcowy proces wynajmu nieruchomości (zakres jak przy pkt 2.a)

b)      Najczęściej stosowane narzędzia (wzory ofert wynajmu, kluczowe klauzule o charakterze komercyjnym, zastrzeżone skrzynki do komunikacji)

c)       Najczęściej popełniane błędy

4)      Inwestycje w nieruchomości

a)      Wzorcowy proces związany z planowaniem inwestycji na danej nieruchomości

−        analiza optymalnego sposobu zagospodarowania

−        proces przygotowania nieruchomości do inwestycji

−        wpływ planów dotyczących inwestycji na budżetowane koszty/przychody generowane przez nieruchomość

b)      Najczęściej stosowane narzędzia

c)       Najczęściej popełniane błędy

5)      Finanse

a)      Wpływ wartości księgowych/podatkowych na proces      zagospodarowania nieruchomości

−        wynajem/sprzedaż/zarządzanie/inwestycje

 

PROWADZĄCY:

Krzysztof Sakierski - Starszy Menedżer w zespole ds. nieruchomości

Krzysztof specjalizuje się w projektach optymalizacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami dla podmiotów publicznych oraz spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektów restrukturyzacyjnych opracowywał m.in. zakres obowiązków oraz procedury postępowania dla komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za efektywne zarządzania nieruchomościami, wskazywał na podział odpowiedzialności pomiędzy struktury centralne oraz regionalne spółek jak i podmioty zewnętrzne (doradców ekonomicznych, finansowych, prawnych, podatkowych, specjalistów technicznych).

Krzysztof brał również udział w szeregu projektów wyceny nieruchomości, gdzie był odpowiedzialny za analizę rynkową. Krzysztof jest członkiem Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Instytutu CCIM

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 20 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 750 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Rabat: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia.

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: upływa 3 dni przed planowaną datą szkolenia.

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.