Finanse dla niefinansistów

Szkolenia finansowe

Aktualne wydarzenia:

Moduł I - Finanse dla niefinansistów w pigułce

Warszawa, 16 maja 2017, Biuro PwC w Warszawie

Moduł IV - Budżetowanie

Warszawa, jesień 2016, Biuro PwC w Warszawie

Moduł II - Co można wyczytać ze sprawozdania finansowego?

Kraków, 30 listopada-1 grudnia 2016, Biuro PwC w Krakowie

Moduł I - Finanse dla niefinansistów w pigułce

Warszawa, 30 listopada 2016, Biuro PwC w Warszawie

Moduł I - Finanse dla niefinansistów w pigułce

Kraków, 24 października 2016, Biuro PwC w Krakowie.


WPROWADZENIE:

Finanse dla niefinansistów to program budujący wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych pojęć i koncepcji finansowych. Skierowany jest do osób nie posiadających przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy współpracują z działami księgowo-finansowymi, jak również tych, którzy chcą zrozumieć podstawowe kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa.


Ten program jest dla Ciebie, jeżeli nie jesteś fiansistą, ale:

 • współpracujesz z działem finansowo-księgowym,
 • wspomagasz tworzenie danych księgowych i raportów finansowych,
 • analizujesz i interpretujesz informacje finansowe,
 • podejmujesz decyzje na podstawie danych finansowych,
 • rozmawiasz z klientami, wśród których są księgowi,
 • rozmawiasz z audytorami,
 • masz potrzebę lepszego zrozumienia roli działów finansowych w przedsiębiorstwie oraz języka finansistów,
 • chcesz wiedzieć, jak Twoje decyzje biznesowe przekładają się na raporty finansowe, 
 • masz potrzebę lepszego zrozumienia języka finansistów.

 

CELE PROGRAMU

 • lepsze zrozumienie języka finansistów
 • poprawienie komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji
 • poznanie podstawowych pojęć stosowanych w finansach
 • usprawnienie przepływu informacji i procesów decyzyjnych
 • poznanie prostego modelu finansów przedsiębiorstwa
 • zrozumienie, w jaki sposób proste operacje biznesowe znajdują odzwierciedlenie w raportach finansowych
 • poznanie metod przygotowania budżetu i samego procesu budżetowania

 

CO DAJE UCZESTNICTWO?

 • Umiejętność podejmowania trafniejszych decyzji
 • Możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia prowadzących ─ ekspertów PwC
 • Wyposażenie w najlepszą wiedzę i inspirację do pracy i rozwoju

 

O PROGRAMIE

Program składa się z 4 modułów:

Szkolenia są prowadzone w formie warsztatowej (wykład, dyskusja i ćwiczenia praktyczne) umożliwiającej aktywne zaangażowanie uczestników oraz wymianę doświadczeń.

Ilustracje i ćwiczenia praktyczne zawierają rzeczywiste przykłady z życia organizacji oraz elementy sprawozdań finansowych spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarówno notowanych jak i nienotowanych na giełdzie.