Moduł I - Finanse dla niefinansistów w pigułce

Warszawa, 16 maja 2017, Biuro PwC w Warszawie

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do świata finansów

 • Rola działu finansowego w organizacji
 • Czym zajmują się finanse, księgowość, rachunkowość, controlling; procesy raportowe i budżetowe
 • Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo i ich wpływ na finanse
 • Finanse jako źródło informacji potrzebnej do zarządzania i podejmowania decyzji

2. Model finansów przedsiębiorstwa

 • Podstawowe pojęcia finansów i rachunkowości
 • Źródła pochodzenia kapitału i jego wykorzystanie w przedsiębiorstwie
 • Kiedy powstaje zysk i jak się przekłada na gotówkę
 • Ujmowanie transakcji i zdarzeń ekonomicznych w raportach finansowych i zarządczych oraz zasady rachunkowości

3. Raporty finansowe i zarządcze w pigułce

 • Bilans – czyli majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania
 • Rachunek wyników – czyli różne poziomy wyniku dostarczają różnych informacji
 • Rachunek przepływów pieniężnych – czyli jak to możliwe, że zyskowne przedsiębiorstwa bankrutują

4. Analiza wskaźnikowa

 • Płynność
 • Zyskowność
 • Efektywność
 • Zadłużenie

5. Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa

 • Wynik finansowy a podatkowy
 • Podstawowe obciążenia przedsiębiorstwa z tytułu podatków

6. Budżetowanie

 • Rodzaje
 • Metody
 • Zaangażowanie i rola działów niefinansowych

 

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Astrid Zakrzewska - wykładowca Akademii PwC

Posiada dwudziestolenie doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania. Uznany trener, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego.Przeprowadziła ponad 8.000 godzin szkoleń i warsztatów  zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Prowadzi kursy przygotowujące do  egzaminów CIMA, ACCA i CIA.

Specjalizuje się w szkoleniach z Analizy sprawozdań finansowych w tym dla branży farmaceutycznej. Wykłada na programie Pharmaceutical Business Management Diploma. W latach 2002-2005 pełniła funkcję dyrektora finansowo-administracyjnego TVN  S.A. gdzie brała udział m.in. w procesie emisji 235 mln Euro euroobligacji; w restrukturyzacji grupy kapitałowej TVN oraz wejściu na giełdę TVN S.A. W latach 1993-2002 pracowała w PricewaterhouseCoopers w dziale audytu, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych instytucji sektora finansowego.

Astrid posiada tytuł Fellow ACCA. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania i Finansów.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 20 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 695 PLN + 23% VAT.

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Rabat: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia.

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: upływa 3 dni przed planowaną datą szkolenia.

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.