Szkolenia dla pracowników firm (miękkie, twarde)

 

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Audyt i kontrola wewnętrzna

 • Projektowanie i wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową
 • Audyt wewnętrzny a dział HR
 • Ryzyka związane z IT, ochrona danych oraz ryzyka związane z nowymi technologiami
 • Wprowadzenie do sprawozdań finansowych i IFRS dla audytorów wewnętrznych
 • Wprowadzenie do ryzyka nadużyć
 • InternalAudit RiskAssessmentProcess
 • Zasady pisania raportu audytowego
 • Audyt wewnętrzny a projekty inwestycyjne
 • Audyt wewnętrzny a outsourcing
 • Audyt wewnętrzny a wykorzystanie technologii
 • Usprawnienie procesu audytu wewnętrznego
 • International InternalAudit Standards
 • Wdrożenie programu zapewnienia jakości
 • SAP a audyt: jak połączyć?
 • Analiza danych / Techniki audytowe: przykład ACL (Audit CommandLanguage)
 • Wielkość próby a audyt

View more

Akademia Zarządzania Ryzykiem Oszustw

 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem oszustw
 • Wykrywanie fałszerstw w sprawozdaniach finansowych

View more

Rachunkowość i podatki

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w pigułce
 • Wybrane zagadnienia z MSSF dla danej branży
 • Co nowego w MSSF?
 • Instrumenty finansowe
 • Rachunkowość zabezpieczeń
 • Leasing
 • Utrata wartości aktywów niefinansowych
 • Podatek odroczony
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Połączenia jednostek gospodarczych
 • Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Ujęcie przychodów
 • Podatkowe i księgowe aspekty połączeń jednostek gospodarczych
 • Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla Centrum Usług Wspólnych (SSC)
 • Ceny transferowe
 • Opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej

View more

Finanse

 • Finansowanie aktywów: aspekt księgowy, podatkowy i biznesowy
 • Droga na giełdę
 • Finanse dla niefinansistów
 • Budżetowanie
 • Analiza płynności i zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analiza wskaźnikowa
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Szkolenia miękkie

View more

Zarządzanie

 • Przywództwo Sytuacyjne®
 • Przywództwo Sytuacyjne® w praktyce
 • Planowanie strategiczne
 • Coaching
 • Praca zespołu zarządzającego wg Belbina
 • Budowanie zespołu i komunikacja w zespole wg Belbina
 • Planowanie handlowe
 • Ustalanie celów
 • Zarządzanie zmianą
 • Motywacja
 • Rola menedżera
 • Kreatywność – budowanie kreatywności u siebie i w zespole
 • Integrowanie zespołu
 • Prowadzenie spotkań grupowych

View more

Techniczne

 • Techniki sprzedaży: etap 1 – podstawy techniki
 • Techniki sprzedaży: etap 2 – komunikacja
 • Techniki sprzedaży: etap 3 – planowanie
 • Planowanie sprzedaży
 • Typologia klientów wg Belbina
 • Techniki negocjacji handlowych
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Sprzedaż przez telefon

View more

Uniwersalne

 • Komunikacja interpersonalna
 • Wpływanie na innych wg Belbina
 • Zarządzanie projektami
 • Techniki negocjacji
 • Techniki prezentacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Zarządzanie sobą w stresie
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Autoprezentacja

View more

HR

 • Ocena okresowa
 • Zarządzanie wiekiem

View more

Skontaktuj się z nami

Dorota Lach-Wawryszuk
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 22 746 4340
Email

Katarzyna Szac
Młodszy Menedżer
Tel.: +48 22 746 7220
Email

Beata Borkowska
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 519 504 578
Email

Obserwuj nas