Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

03.06.2020 - biuro PwC w Warszawie

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia. 

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta - Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest poznanie mechanizmów wpływających na sprawną komunikację oraz nabycie umiejętności komunikowania się w sposób efektywny, co stanowi istotny element pracy biegłego rewidenta.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – obok części teoretycznej, stanowiącej istotny kontekst do pracy, uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału, aby skorzystać ze szkolenia w sposób jak najbardziej praktyczny.

Poniżej znajdą Państwo zakres tematyczny spotkania z opisem poruszanych zagadnień i ćwiczonych umiejętności.

Nie wystarczy mówić do rzeczy,
trzeba jeszcze mówić do ludzi
Stanisław Jerzy Lec

 

Program szkolenia:

1. Obszary komunikacji biegłego rewidenta

 • Omówienie głównych obszarów pracy biegłego rewidenta, w których wymagana jest komunikacja w kontekście krajowych standardów wykonywania zawodu

2. Istota komunikacji

 • Omówienie przebiegu procesu komunikacji
 • Zdefiniowanie warunków i czynników wpływających na komunikację

3. Co przeszkada, a co sprzyja efektywnej komunikacji

 • Znaczenie komunikacji
 • Równanie Mehrabiana i spójność komunikacji
 • Blokady i bariery komunikacyjne
 • Umiejętności i postawy sprzyjające efektywnej komunikacji
 • Pojęcie paradygmatu

4. Techniki poprawiające jakość komunikacji

 • Techniki aktywnego słuchania
 • Parafrazowanie
 • Odzwierciedlanie wypowiedzi
 • Zadawanie pytań
 • Skuteczne pozyskiwanie informacji

5. Trudne sytuacje i postawa asertywna

 • a) Typologia zachowań i ich konsekwencje
 • b) Zdefiniowanie postawy asertywnej

6. Style komunikacji

 • a) Wprowadzenie do koncepcji stylów komunikacji.
 • b) Autodiagnoza własnego stylu komunikacji.
 • c) Charakterystyka poszczególnych stylów komunikacji.
 • d) Wypracowanie wzorców komunikacji z każdym ze stylów.

7. Podsumowanie

 • a) Wnioski własne do zastosowania w pracy.
 • b) Plan wdrażania nowych umiejętności.

Prowadzący:

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 390 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Dodatkowe rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 20 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

View more

Informacje administracyjne

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas