Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Nowe terminy szkoleń wkrótce!

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia. 

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego - Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program:

1.      Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu

2.      Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania

3.      Identyfikacja umowy leasingu (w tym leasing wbudowany w inną umowę)

 •  definicja leasingu w MSSF 16
 • przykłady praktyczne zastosowania definicji
 • rozdzielanie komponentów leasingowych i innych

4.      Ujęcie leasingu u leasingobiorcy – model oparty o prawo do użytkowania

 • ujęcie początkowe i późniejsza wycena prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu
 • rodzaje opłat (stałe, zmienne, de facto stałe) i ich ujmowanie, wpływ zmian opłat na wycenę aktywa i zobowiązania
 • szacowanie okresu leasingu, umowy na czas nieokreślony

 

 • możliwe podejścia do stopy dyskontowej
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym i ujawnienia
 • praktyczne przykłady zastosowania wymogów standardu

5.      Rozliczanie modyfikacji umów leasingu

6.      Ujęcie leasingu przez leasingodawcę

 • podział leasingu na finansowy i operacyjny
 • leasing operacyjny – ujmowanie, wycena, prezentacja, ujawnienia
 • leasing finansowy – ujmowanie, wycena, prezentacja, ujawnienia

7.      Umowy podnajmu

8.      Sprzedaż i leasing zwrotny

9.      Przepisy przejściowe – porównanie podejścia pełnego retrospektywnego i  uproszczonego

10.   Różnice w stosunku do przepisów Ustawy o rachunkowości oraz KSR 5

 

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Prowadząca:

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Starszy Menedżer w Dziale Audytu i Doradztwa Księgowego PwC.
Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego.
Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce.


Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.
Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.
 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 390 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Dodatkowe rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

View more

Informacje administracyjne

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Dorota Lach-Wawryszuk

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 340

Obserwuj nas