Nowy model rozpoznawania przychodów według MSSF15 "Przychody z umów z klientami"

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

18.11.2019 - biuro PwC w Warszawie

Podczas naszego szkolenia omówione zostaną wymogi nowego standardu oraz jego wpływ na raportowanie finansowe wg MSSF. Poruszymy kluczowe zagadnienia w zakresie ujmowania przychodów takie jak identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia, ustalenie ceny transakcyjnej z uwzględnieniem kwestii wynagrodzenia zmiennego, czy też obowiązek aktywowania kosztów z tytułu umowy. Omówimy także specyficzne obszary problematyczne, które zilustrujemy także konkretnymi przykładami.

Uczestnicy nabędą umiejętności praktycznego zastosowania nowych zasad i wymogów MSSF 15 oraz dowiedzą się na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji MSSF dotyczących ujmowania przychodów. Dodatkowo, wskażemy także główne różnice między wymogami MSSF 15 a polskim prawem bilansowym.

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia. 

Modul XXIII Nowy model rozpoznawania przychodów według MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" - Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program:

1) Wprowadzenie – dlaczego rozmawiamy o MSSF 15?
2) Przychód w 5 krokach
3) Zagadnienia szczególne wg MSSF 15
4) Ujęcie księgowe kosztów związanych z umową
5) Prezentacja i wymagane ujawnienia
6) Przepisy przejściowe i inne kwestie
7) Główne różnice do ustawy o rachunkowości

co to

Prowadzący:

Bartłomiej Duchnowski pracuje w PwC od 2011 roku i jest menedżerem w dziale doradztwa księgowego.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu zastosowania MSSF w odniesieniu do skomplikowanych transakcji i obszarów rachunkowości, a także usprawnienia procesów sprawozdawczości finansowej.

Brał udział w projektach doradczych związanych z przygotowaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wdrożeniem narzędzi do konsolidacji.

Bartłomiej jest liderem zespołu doradztwa z zakresu standardów MSSF 15 oraz MSSF 9 w ramach działu doradztwa księgowego PwC. Prowadził z tego zakresu liczne szkolenia zarówno dla klientów, jak też pracowników PwC oraz biegłych rewidentów.

 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

  • 350 zł + 23% VAT (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
  • 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Dodatkowe rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla  biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

View more

Informacje administracyjne

Godziny zajęć: 9:00-16:30

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej po szkoleniu

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519507345

Dorota Lach-Wawryszuk

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4340

Obserwuj nas