Formularz zgłoszeniowy - szkolenia otwarte

Formularz rejestracyjny

Szkolenia otwarte

Organizatorem szkoleń jest PwC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-638), przy Al. Armii Ludowej 14


Uprzejmie prosimy o podanie poniższych danych.
* Adres e-mail
* Imię
* Nazwisko
* Organizacja
* Stanowisko
* Telefon kontaktowy
* Województwo
Dane do faktury
* Pełna nazwa firmy
* Ulica
* Kod pocztowy
* Miasto
* NIP

Pola oznaczone * są obowiązkowe
   Wyrażam chęć udziału w następujących szkoleniach:

Coaching i rozwój
Stress Management the Shaolin way (Zarządzanie sobą w stresie), Warszawa
Self-Empowerment the Shaolin way (Sztuka samowzmocnienia), Warszawa


   Korzystam ze zniżki:**


   
Uwagi dodatkowe

**zniżki nie dotyczą szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów
   

Warunki uczestnictwa
  • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach otwartych dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line, dostępnego na stronie Akademii PwC.
  • Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą a PwC Polska Sp. z o.o.
  • Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail podany w formularzu.
  • PwC zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia z uwagi na dużą liczbę uczestników zgłoszonych na dane szkolenie. Wówczas przesłana zostanie stosowna informacja drogą e-mailową.
  • Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
  • Faktura VAT zostanie wystawiona z 14 – dniowym terminem płatności i przesłana na wskazany przez Państwa adres po zakończeniu szkolenia
  • Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest faksem lub mailem nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury VAT. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa za powyższego uczestnika szkolenia.
  • Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w szkoleniu oraz zniżek są przyjmowane e-mailem. Informacje o zmianach oraz zniżkach za udział w szkoleniach nie jest przyjmowana telefonicznie.
  • PwC Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rejestracją i organizacją wydarzenia

*
Wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez podmioty z sieci PwC [lista spółek] z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 w celach marketingowych, w szczególności informacji o publikacjach, raportach, konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych materiałach merytorycznych przygotowywanych przez podmioty z sieci PwC

Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez podmioty wskazane powyżej


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot z sieci PwC wskazany, jako organizator wydarzenia z siedzibą w Warszawie (00-638), przy Al. Armii Ludowej 14.
-Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

   Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszych cyklicznych materiałów zapraszamy do subskrypcji – formularz rejestracyjny