Formularz zgłoszeniowy - szkolenia otwarte

Wyrażam chęć udziału w następujących szkoleniach:

Coaching i rozwój

Szkolenia obligatoryjnych dla biegłych rewidentów*

* W szkoleniach mogą brać udział również osoby, które nie są biegłymi rewidentami.


 

Pozostałe szkolenia 

Korzystam ze zniżki:**

**zniżki dotyczą jedynie szkoleń obligatoryjnych, dla osób niebędących biegłymi rewidentami


 

Przesyłając swój adres email potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności (włączając w to transfery międzynarodowe). Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywania od nas informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail przez stronę kontaktu.


Warunki uczestnictwa
  • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach otwartych dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszenia on-line, dostępnego na stronie Akademii PwC.
  • Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą a PwC Polska Sp. z o.o.
  • Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesłane zostanie potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail podany w formularzu.
  • PwC zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia z uwagi na dużą liczbę uczestników zgłoszonych na dane szkolenie. Wówczas przesłana zostanie stosowna informacja drogą e-mailową.
  • Opłata za uczestnictwo obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.
  • Faktura VAT zostanie wystawiona z 14 – dniowym terminem płatności i przesłana na wskazany przez Państwa adres po zakończeniu szkolenia
  • Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest faksem lub mailem nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie na podstawie wystawionej faktury VAT. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa za powyższego uczestnika szkolenia.
  • Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w szkoleniu oraz zniżek są przyjmowane e-mailem. Informacje o zmianach oraz zniżkach za udział w szkoleniach nie jest przyjmowana telefonicznie.
  • PwC Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia do 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Mańczyk
Koordynator szkoleń
Tel.: +48 22 746 7064
Email

Obserwuj nas