RODO: czy Twoja firma jest gotowa?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat.

RODO ma zastosowanie od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach UE. Obowiązki wynikające z tej regulacji mogą dotyczyć danych osobowych Państwa klientów, kontrahentów i/lub pracowników. Dodatkowo, Polska wprowadza swoje przepisy lokalne w zakresie ochrony danych osobowych, np. w poszczególnych sektorach. Całość tych rozwiązań legislacyjnych powoduje powstanie szeregu nowych obowiązków dla biznesu.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, a także nowe obowiązki nałożone przez regulację. Członkowie zespołu RODO z PwC mają doświadczenie we wdrożeniu RODO w kilkudziesięciu podmiotach, w tym w największych przedsiębiorstwach w różnych branżach. Dlatego, szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty wdrożenia rozporządzenia w organizacjach oraz na podejście do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Uczestnicy poznają zestaw najważniejszych zasad związanych z bezpiecznym przetwarzaniem danych osobowych oraz ich odpowiedzialnością.  

Dzięki unikalnym kompetencjom zespołu PwC oraz ekspertom z obszarów prawnych, IT i Cyberbezpieczeństwa, zyskają Państwo kompleksową wiedzę w maksymalnie krótkim czasie.

 

Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą zyskać wiedzę na temat RODO oraz tych, którzy w codziennej pracy wykonują operacje na danych osobowych.


Podczas szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

 1. Podstawowe definicje dot. RODO
 2. Zakres stosowania Rozporządzenia
 3. Organ nadzorczy, zasady współpracy organów i mechanizm spójności
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Obowiązek informacyjny
 6. Prawa podmiotów danych
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych – risk-based approach
 8. Świadomość bezpieczeństwa
 9. Inspektor Ochrony Danych
 10. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 11. Naruszenie ochrony danych osobowych
 12. Data Protection Impact Assessment
 13. Transfer danych do państw trzecich
 14. Skutki naruszenia przepisów Rozporządzenia

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, zyskają Państwo praktyczną wiedzę w zakresie:

 • najważniejszych zmian, które wprowadziło RODO,
 • najistotniejszych obowiązków, które RODO nakłada na przedsiębiorstwa,
 • kar i sankcji związanych z niedostosowaniem się do wymogów regulacji,
 • praktycznych aspektów i częstych problemów wynikających z wdrożenia RODO w organizacjach,
 • bezpieczeństwa informacji, podnoszenia świadomości i podstawowych zasad przetwarzania danych.

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Informacje dodatkowe

Terminy warsztatu

Zapraszamy do kontaktu!

View more

Miejsce warsztatu

Biuro PwC w Warszawie

ul. Lecha Kaczyńskiego 14 (przystanek metro Politechnika) 

View more

Koszt uczestnictwa

920 PLN netto

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519507345

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 220

Obserwuj nas