Jak efektywnie sprawdzić kontrahentów Twojej firmy?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie ze skutecznej weryfikacji kontrahentów

Podczas warsztatów eksperci PwC z zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć wyjaśnią jak pozyskiwać informacje na temat partnerów biznesowych przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi i technik wywiadu jawnoźródłowego (Open Source Intelligence). Prowadzący wskażą również na jakie czynniki ryzyka zidentyfikowane u kontrahentów należy zwracać szczególną uwagę, aby nie paść ofiarą nierzetelnych podmiotów oraz nie dopuścić do udziału w nieuczciwych transakcjach.

Spotkanie uwzględnia interaktywną część praktyczną, w czasie której uczestnicy przeprowadzą symulacje potencjalnych weryfikacji, opierając się na zdobytej wiedzy, dostępnych informacjach oraz analizie zidentyfikowanych ryzyk.

Warsztat przeznaczony jest między innymi dla pracowników działów zakupów, kontrolingu, zabezpieczenia przychodu, bezpieczeństwa, audytu, compliance, księgowości oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem wywiadu jawnoźródłowego i efektywnej weryfikacji kontrahenta.

 

Aż 40% polskich przedsiębiorców padło ofiarą nadużyć podatkowych i transakcyjnych.

Na podstawie wyników badania przestępczości gospodarczej w Polsce w 2018r. (Raport PwC)
Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.


Agenda:

Dzień 1:

1. Weryfikacja kontrahentów w świetle projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Nadużycia w liczbach

  • Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2018
  • Nadużycia w obszarze podatku VAT

3. Okoliczności i przyczyny występowania nadużyć

4. Przykłady spektakularnych oszustw, którym można było zapobiec

5. Metody efektywnej weryfikacji kontrahenta – narzędzia i techniki wywiadu jawnoźródłowego:

  • Rejestry gospodarcze
  • Otwarte źródła
  • Analiza behawioralna

6. Ćwiczenia nr 1 i 2 – podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy z kontrahentem lub zrealizowaniu transakcji

  • Celem ćwiczeń będzie identyfikacja symptomów świadczących o potencjalnym oszustwie i podjęcie decyzji (analiza dokumentacji spółki, powiązania osobowo - kapitałowe, informacje prasowe, sposób nawiązania relacji z kontrahentem, analiza danych namiarowych kontrahenta, pozyskiwanie danych ze źródeł otwartych).

Dzień 2:

1. Podsumowanie informacji z dnia pierwszego – przypomnienie z narzędzi i technik weryfikacji kontrahenta

2. Schemat karuzeli VAT i przesłanki należytej staranności w VAT

3. Ćwiczenie nr 3 – okresowe sprawdzenie kontrahenta, z którym spółka już współpracuje

  • Celem ćwiczenia będzie identyfikacja odchyleń od dotychczasowej realizacji zamówień, zmiana profilu działalności spółki, zmiany rejestrowe oraz behawioralne.

4. Technologia daje nam możliwości – metody weryfikacji partnerów biznesowych przy użyciu rozwiązań technologicznych. Prezentacja narzędzi wspierających i automatyzujących proces oceny ryzyka kontrahenta.

Pytania na jakie uczestnicy uzyskają odpowiedź:

Jak skutecznie i efektywnie zdobywać informacje o podmiotach?

Jak sprawdzać wiarygodność partnerów biznesowych?

Jak zminimalizować ryzyko odpowiedzialności podatkowej za zaległości kontrahentów?

Jak zminimalizować ryzyko uwikłania w nieuczciwe transakcje?

Jak zminimalizować ryzyko osobistej odpowiedzialności karnej?

Jak zademonstrować należytą staranność w przypadku sporu z organami podatkowymi?

Jak uniknąć zaangażowania w nieuczciwe transakcje oraz karuzele VAT?

Jak zminimalizować straty związane z wyłudzeniami podatkowymi?

Jak zidentyfikować dostawców obchodzących polityki zakupowe?

 

 

 

 

 

Prowadzący:

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

Informacje dodatkowe

Terminy warsztatu

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o kontakt e-mailowy. 

 

View more

Miejsce warsztatu

Biuro PwC w Warszawie

ul. Lecha Kaczyńskiego 14 (przystanek metro Politechnika) 

View more

Koszt uczestnictwa

2.500 PLN netto / 2 dni

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Katarzyna Szac-Krzyżanowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 220

Obserwuj nas