Rynki kapitałowe

View this page in: English

Świadczymy usługi dla polskich i zagranicznych spółek zainteresowanych przeprowadzeniem oferty publicznej lub prywatnej papierów wartościowych w Polsce. Współpracujemy także z podmiotami polskimi, które chcą wprowadzić do obrotu lub zaoferować papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych, w tym w USA.

Współpracujemy zarówno z małymi podmiotami, które po raz pierwszy występują w roli emitenta na rynku publicznym, jak i z dużymi korporacjami międzynarodowymi, które regularnie korzystają z możliwości finansowania na krajowym i globalnym rynku kapitałowym.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie transakcji. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa finansowego, począwszy od wsparcia w opracowaniu strategii biznesowej i finansowej oraz w określeniu najwłaściwszej opcji finansowania, poprzez pomoc w wyborze pozostałych doradców i w przygotowaniu prospektu emisyjnego, aż po wsparcie w spotkaniach z inwestorami i w sprzedaży papierów wartościowych. Świadczymy również usługi atestacyjne, w tym badania, przeglądy i weryfikacje informacji finansowych dla potrzeb prospektów emisyjnych.

W ramach tych działań wspomagamy również spółki w konwersji sprawozdań finansowych na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, czy też na amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP). Pomagamy im także dostosować strukturę kontroli wewnętrznej oraz system raportowania do wymogów obowiązujących spółki publiczne.

Naszymi niewątpliwymi atutami są: znajomość najlepszych światowych rozwiązań i bogate doświadczenie naszych specjalistów. Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie opracowywać kompleksowe i efektywne modele funkcjonowania na rynkach kapitałowych, dopasowane do specyfiki i odpowiadające potrzebom każdego z klientów.