Publikacje: Bankowość i ubezpieczenia

RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa

06/07/17

RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym. Raport opracowany przez Fundację FinTech Polska we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim, Accenture, kancelarią Bird & Bird oraz PwC.

Banki w walce z przestępczością gospodarczą

21/06/17

Banki muszą stale podnosić skuteczność wykorzystywanych metod i technik służących wykrywaniu oraz przeciwdziałaniu nadużyciom gospodarczym. Coraz głębsza cyfryzacja rzeczywistości będzie stwarzać kolejne okazje do dokonywania nadużyć, a tym samym będzie wymagać większych nakładów finansowych na nowe technologie antyfraudowe.

Banki i fintech-y: małżeństwo z rozsądku

07/06/17

II polska edycja globalnej analizy PwC na temat sektora finansowego i współpracy banków z fintech-ami

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

01/02/17

Skala zmian zachodząca w ostatnich latach w sektorze usług finansowych jest bezprecedensowa. Ma to znaczący wpływ na strukturę kadr oraz sposoby rekrutacji, organizacji i wynagradzania pracowników, które ulegną diametralnej zmianie w nadchodzących latach. Odpowiednio zostaną także zweryfikowane rola i funkcje działu HR.

Sektor finansowy coraz bardziej #fintech

30/11/16

Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y. Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

11/05/16

Zwiększenie liczby instrumentów, w które Otwarte Fundusze Emerytalne mogłyby w Polsce inwestować, z jednej strony pozytywnie wpłynęłoby na realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś zwiększyłyby bezpieczeństwo przyszłych emerytów. najbardziej atrakcyjnymi sektorami do inwestowania przez OFE są nieruchomości, infrastruktura i fundusze Private Equity.

Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? PwC Banking Banana Skins 2015

02/03/16

Już od dwóch dekad Centre of the Study of Financial Innovations (CSFI) oraz PwC przeprowadzając międzynarodowe badanie „Banking Banana Skins”, które ma na celu identyfikacje i ocenę największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 672 respondentów z 52 krajów. Na pytania odpowiadali pracownicy banków, menedżerowie do spraw zarządzania ryzykiem, a także analitycy sektora bankowego.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

11/12/13

Prawie 40% gospodarstw domowych w Polsce korzysta z różnych produktów kredytowo-pożyczkowych - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

10/12/13

Polskie gospodarstwa domowe zawierają rocznie ok. 1 miliona umów z firmami pożyczkowymi, a przeciętna wartość pojedynczej pożyczki wynosi około 1 tys. PLN.

RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa

06/07/17

RegTech może obniżyć koszty regulacji i nadzoru w sektorze finansowym. Raport opracowany przez Fundację FinTech Polska we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim, Accenture, kancelarią Bird & Bird oraz PwC.

Banki w walce z przestępczością gospodarczą

21/06/17

Banki muszą stale podnosić skuteczność wykorzystywanych metod i technik służących wykrywaniu oraz przeciwdziałaniu nadużyciom gospodarczym. Coraz głębsza cyfryzacja rzeczywistości będzie stwarzać kolejne okazje do dokonywania nadużyć, a tym samym będzie wymagać większych nakładów finansowych na nowe technologie antyfraudowe.

Banki i fintech-y: małżeństwo z rozsądku

07/06/17

II polska edycja globalnej analizy PwC na temat sektora finansowego i współpracy banków z fintech-ami

Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

01/02/17

Skala zmian zachodząca w ostatnich latach w sektorze usług finansowych jest bezprecedensowa. Ma to znaczący wpływ na strukturę kadr oraz sposoby rekrutacji, organizacji i wynagradzania pracowników, które ulegną diametralnej zmianie w nadchodzących latach. Odpowiednio zostaną także zweryfikowane rola i funkcje działu HR.

Sektor finansowy coraz bardziej #fintech

30/11/16

Nawet do 33% światowego rynku usług finansowych może zostać przejęta przez nowoczesne firmy technologiczne, tzw. fintech-y. Czynnikiem zmieniającym układ sił na rynku będą nowe regulacje UE, przede wszystkim PSD2 i MiFID2 oraz zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Jednak polski sektor bankowy ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego jest bardziej odporny na zagrożenie ze strony fintech-ów i będzie zmierzał w kierunku symbiozy, a nie rywalizacji.

Miejsce Funduszy Emerytalnych w realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju

11/05/16

Zwiększenie liczby instrumentów, w które Otwarte Fundusze Emerytalne mogłyby w Polsce inwestować, z jednej strony pozytywnie wpłynęłoby na realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z drugiej zaś zwiększyłyby bezpieczeństwo przyszłych emerytów. najbardziej atrakcyjnymi sektorami do inwestowania przez OFE są nieruchomości, infrastruktura i fundusze Private Equity.

Czy banki są gotowe na nowe reguły gry? PwC Banking Banana Skins 2015

02/03/16

Już od dwóch dekad Centre of the Study of Financial Innovations (CSFI) oraz PwC przeprowadzając międzynarodowe badanie „Banking Banana Skins”, które ma na celu identyfikacje i ocenę największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 672 respondentów z 52 krajów. Na pytania odpowiadali pracownicy banków, menedżerowie do spraw zarządzania ryzykiem, a także analitycy sektora bankowego.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

11/12/13

Prawie 40% gospodarstw domowych w Polsce korzysta z różnych produktów kredytowo-pożyczkowych - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC.

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

10/12/13

Polskie gospodarstwa domowe zawierają rocznie ok. 1 miliona umów z firmami pożyczkowymi, a przeciętna wartość pojedynczej pożyczki wynosi około 1 tys. PLN.