Sektor publiczny - Publikacje

Zarządzanie strategiczne rozwojem – moda czy konieczność? Przykłady dobrych praktyk w polskiej administracji publicznej

01/07/12

Publikacja przygotowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. przedstawia dobre praktyki strategicznego zarządzania rozwojem w Polsce, w kontekście celów strategii Europa 2020.

Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

01/06/12

Podręcznik :Warto mieć standardy został opracowany przez PwC dla Pracodawców RP w ramach projektu Koalicja na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu.