Narzędzie do automatyzacji raportowania

Wsparcie raportowania w MS WordZautomatyzuj proces aktualizacji danych w raportach przygotowanych w MS Word

Jedno kliknięcie wystarczy, aby w całym dokumencie dokonać korekt zgodnie ze zmianami w danych źródłowych w MS Excel.Narzędzie wspierające raportowanie, zaprojektowane przez praktyków PwC

Jest gwarancją łatwej, szybkiej i bezbłędnej aktualizacji danych w raportach tworzonych w MS Word na podstawie zewnętrznych źródeł danych (MS Excel) na potrzeby sprawozdawczości finansowej, zarządczej, giełdowej, IPO lub innych okresowych raportów.

Skrócenie czasu przygotowywania wielu raportów zewnętrznych i wewnętrznych, a zarazem aktualność i spójność danych w nich zawartych, zapewnia wysoką wartość biznesową – dla zespołów opracowujących raport, a także dla ich użytkowników, np. dla dyrektorów, dla zarządów i rad nadzorczych.

Jakość: wszelkie zmiany spójnie odzwierciedlone w raportach

Narzędzie zapewnia spójność danych w całym raporcie – nawet wtedy, kiedy korekcie podlega jedna cyfra w pliku źródłowym, to wszystkie korespondujące miejsca w finalnym dokumencie MS Word (tabele, wykresy i tekst) zostają zaktualizowane. Wewnętrzna walidacja danych umożliwia określenie, które z nich powinny być aktualizowane automatycznie. Ograniczenie ryzyka błędu następuje dzięki automatycznemu transferowi danych bezpośrednio z MS Excel do MS Word, bez potrzeby ręcznego przepisywania (mniejsza podatność procesu na błędy ludzkie).

Szybkość: skrócenie czasu pracy nad finalnym raportem nawet o 50%

Narzędzie pozwala na automatyczną i jednoczesną aktualizację wszystkich liczb, tabel, danych tekstowych oraz wykresów w finalnych raportach, do których dane źródłowe pochodzą z arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki odpowiedniemu mapowaniu wszystkie dane w raportach w MS Word odświeżają się po jednym kliknięciu i w ciągu kilkudziesięciu sekund, co podnosi efektywność procesu, ograniczając jego pracochłonność i czasochłonność. Ponadto raporty za kolejne okresy tworzą się automatycznie po wskazaniu nowego źródła danych, nawet gdy zmianie uległa struktura dokumentu (nowe linie, kolumny, formatowanie itd.)

Elastyczność: komfort pracy, szerokie zastosowanie

Narzędzie bazuje na dodatku do MS Word, posiada intuicyjny i znajomy interfejs. Użytkownik w prosty sposób sam ustawia wszystkie linkowania według własnych potrzeb. Wsparciem służy również dedykowany zespół. Instalacja narzędzia trwa kilka minut i nie wymaga dodatkowego zaangażowania innych systemów firmy. Ponadto istnieje możliwość przełączania się pomiędzy trzema wersjami językowymi narzędzia: polską, angielską i rosyjską. Korzystanie z jednego narzędzia przez międzynarodowe zespoły nie jest już wyzwaniem.

Kontrola: przejrzysty obraz wszystkich danych w raporcie

Narzędzie pokazuje listę wszystkich tabel, wykresów i pól tekstowych z MS Excel użytych w MS Word, a także daje dokładny podgląd miejsc ich występowania w raporcie. Jednocześnie umożliwia podświetlenia wszystkich fragmentów tekstu w dokumencie MS Word, które zostały zlinkowane ze źródłem danych, a także bezpośredni dostęp do modyfikacji tych danych w ramach wewnętrznego arkusza kalkulacyjnego w MS Word, który jest dostępny w widoku aplikacji i w widoku pełnoekranowym. Narzędzie pozwala również na proste zarządzanie wersjami raportów oraz wszystkimi źródłami danych - nawet kilkoma arkuszami kalkulacyjnymi.

Automatyzacja procesu pozwala na sprawniejsze i tańsze otrzymywanie rezultatów czynności, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane ręcznie.

Szybkość wdrożenia i prostota użytkowania daje nową jakość pracy i informacji, pozwala na efektywną analizę danych i podejmowanie trafnych decyzji.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681