Lease Manager

Jak nadążyć za rewolucją MSSF 16?

Aplikacja do zarządzania umowami leasingu i kalkulacji zobowiązań, aktywów, odsetek i amortyzacji zgodnie z MSSF 16

Pozwala na szybkie gromadzenie i raportowanie wszystkich krytycznych informacji księgowych wymaganych do uzyskania pełnej zgodności z nowym standardem.

Z Lease Manager korzysta już kilkadziesiąt firm prowadzących działalność na całym świecie:

  • z Polski, Europy i Azji,
  • posiadających do 60 000 umów leasingowych
  • z różnych branż - w tym banki, spółki z sektorów handlu detalicznego czy mediów.
     
loading-player

Playback of this video is not currently available

Kompleksowe zestawienia

Na podstawie wprowadzonych danych dokonuje obliczeń i generuje zestawienie wartości aktywów, zobowiązań, odsetek i amortyzacji prawa do użytkowania.

Szybkie modyfikacje

W przypadku modyfikacji umów leasingu, narzędzie pozwala na ich odpowiednią ewidencję i wymaganą aktualizację wartości zobowiązania oraz aktywa (uwzględniając zmniejszenie zakresu leasingu, czy też przedterminowe zakończenie umowy).

Elastyczność w konfiguracji

Możliwość stworzenia indywidualnej struktury organizacyjnej z różnymi spółkami i walutami funkcjonalnymi, zarządzania parametrami słownikowymi, czy też tworzenia dodatkowych parametrów przypisywanych do umów.

Możliwość integracji z innymi systemami

W celu optymalizacji procesu zarządzania umowami leasingowymi, narzędzie może zostać zintegrowane z istniejącymi systemami, np. rejestrem umów lub systemem księgowym poprzez generowanie gotowego polecenia księgowego.

Lease Manager w kilku prostych krokach


Łatwe ewidencjonowanie umów

manualnie lub poprzez import z MS Excel (wraz z możliwością załączenia dokumentów źródłowych w formie pliku .pdf lub innej)


Przyjazny interfejs

pozwala na modyfikację danych w trakcie życia umowy. Możliwy jest wgląd w szczegóły każdej umowy z osobna, podgląd historii zmian dla każdej umowy, a także eksport szczegółów wszystkich umów


Systemowa walidacja danych

obejmująca weryfikację kompletności i spójności wprowadzanych wartości


Praktyczne wprowadzanie parametrów finansowych

niezbędnych do kalkulacji umów leasingu (kursów walutowych, stóp dyskontowych, wartości indeksów) manualnie lub za pomocą importu z MS Excel


Automatyczna kalkulacja

zobowiązań oraz wartości poszczególnych praw do użytkowania aktywów oraz odsetek i amortyzacji w osobnych rejestrach zobowiązań i aktywów (z uwzględnieniem indeksacji, rolowania umów na czas nieokreślony, czy też hurtowego zarządzania rezerwą na demontaż)


Raportowanie w formie przystępnych tabel

gotowe do wykorzystania w notach sprawozdania finansowego lub na potrzeby wewnętrzne, a także możliwość generowania PK do bezpośredniego zaimportowania do systemu księgowego


Możliwość zamykania okresów rozliczeniowych

dzięki czemu wyniki kalkulacji w zamkniętym okresie nie ulegną zmianie, a umowy lub modyfikacje wprowadzone z datą wsteczną zostaną ujęte jako efekt catch-up

Dołącz do tych, którzy już wybrali Lease Manager:

Od 2017 roku z sukcesem pomagamy firmom z Listy 500 dostosować się do nowego standardu. Lease Manager to gotowe rozwiązanie wspierające działy finansów i księgowości we wdrożeniu wymogów nowego standardu rachunkowości MSSF 16 w zakresie zarządzania umowami leasingu oraz kalkulacji wartości zobowiązania i prawa do użytkowania.
 

Dzięki aplikacji Lease Manager udało nam się zakończyć sukcesem wcześniejsze wdrożenie MSSF 16, a także pozytywnie przejść audyt. Automatyzacja kalkulacji spowodowała, że nie byliśmy zmuszeni do korzystania z Excela, a cały proces od zbierania danych z umów do raportowania stał się mniej uciążliwy

Klient, główna księgowa

Dzięki Lease Manager zyskujesz szybką i pewną odpowiedź na rewolucję MSSF 16

Szybkie wdrożenie

Implementacja zaledwie w jeden miesiąc!

Elastyczność w użytkowaniu

Jednoczesna praca wielu użytkowników

Łatwość obsługi

Przystępny interfejs użytkownika umożliwia szybkie dodawanie oraz modyfikację danych

Bezpieczeństwo danych

Kontrola dostępów i uprawnień

Trzy wersje językowe

Aplikacja dostępna po polsku, angielsku i rosyjsku z możliwością rozbudowania tłumaczeń dla dodatkowego języka

Oszczędność czasu i zasobów

Automatyczna kalkulacja zobowiązań, wartości bieżącej netto aktywa, amortyzacji i kosztu odsetek

Ograniczenie ryzyka błędu

Systemowa walidacja danych oraz możliwość stworzenia dwustopniowego procesu wprowadzania umów (wprowadzający – zatwierdzający)

Kompleksowa ekspertyza

Wdrożenie przez zespół ekspertów z zakresu księgowości, audytorów oraz specjalistów z branży IT

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas