Program do RODO

Data Protection Officer Compliance Tool

Oprogramowanie do RODO wspierające organizację w zapewnieniu i utrzymaniu zgodności z wymaganiami rozporządzenia

Data Protection Officer Compliance Tool wspiera osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w codziennych obowiązkach związanych z realizacją wymagań nakładanych przez RODO, analizą ryzyka w kontekście ochrony danych, utrzymaniem zgodności organizacji z rozporządzeniem oraz monitoringiem przestrzegania przepisów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej i otrzymać ofertę?

Wyślij zapytanie ofertowe

Poznaj główne funkcjonalności programu do RODO
loading-player

Playback of this video is not currently available

Aplikacja RODO stanowi odpowiedź na największe wyzwania związane z ochroną danych osobowych

 

Analiza ryzyka

Zgodność z RODO jest ciągłym procesem opartym o kompleksową analizę ryzyka utraty prywatności w oparciu o szeroki katalog zagrożeń występujących w wielu obszarach.

 

Co zyskasz dzięki aplikacji: 

 • przeprowadzisz wstępną analizę ryzyka;
 • przeprowadzisz ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) w oparciu o predefiniowany katalog zagrożeń;
 • zarządzisz listą zadań powstałą na podstawie analizy ryzyka, której celem jest osiągnięcie akceptowalnego poziomu ryzyka;
 • dostosujesz niezbędne środki techniczne i organizacyjne do ryzyka zapewniając optymalny poziom zabezpieczenia i  efektywność kosztową.

 

Reakcja na incydenty bezpieczeństwa i zgłaszanie naruszeń, realizacja praw podmiotów

RODO wymaga szybkiej i efektywnej reakcji na zgłoszenia podmiotów o realizację ich praw jak również na incydenty bezpieczeństwa oraz oceny ich skutków i konieczności notyfikacji do organu nadzoru oraz podmiotów danych.

 

Co zyskasz dzięki aplikacji: 

 • wykonasz inwentaryzację zgłoszeń podmiotów danych;
 • udokumentujesz odpowiedzi przekazane podmiotom danych;
 • ocenisz naruszenia pod kątem konieczności informowania organu nadzoru albo podmiotów danych;
 • udokumentujesz podejście organizacji do incydentu (np. źródło, sposób reakcji czy działania zaradcze);
 • utrzymasz kontrolę nad czasem reakcji na incydenty czy zgłoszenia podmiotów danych.
Dokumentacja i rozliczalność działań organizacji

Wiedza z zakresu ochrony danych oraz procesów, w ramach których są one przetwarzane jest najczęściej rozproszona. Jednocześnie, wszystkie zadania realizowane na rzecz ochrony prywatności oraz podjęte decyzje powinny być udokumentowane w sposób zapewniający rozliczalność działań organizacji.

 

 

Co zyskasz dzięki aplikacji: 

 • przygotujesz oraz zarządzisz rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych;
 • udokumentujesz wstępną analizę ryzyka oraz DPIA;
 • zarządzisz rejestrem procesora oraz rejestrem odbiorców danych;
 • będziesz miał kontrolę nad relacjami z innymi podmiotami, w jednym miejscu zgromadzisz kluczowe informacje na ich temat;
 • zarządzisz pozostałą dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzorami umów powierzenia, wzorami klauzul informacyjnych itp.);
 • możesz prowadzić indywidualny dziennik IOD, w którym udokumentujesz istotne wydarzenia, zadania, obowiązki.

 

Kluczowe funkcjonalności i korzyści aplikacji do RODO

   

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

   

   

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Michał Mastalerz

Michał Mastalerz

Partner, Lider programów klienckich i rynkowych oraz innowacyjności, PwC Polska

Gerard Karp

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 707

Szymon Grabski

Szymon Grabski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 996

Obserwuj nas