SmartCube

Zaawansowany system do konsolidacji sprawozdań i raportowania

Wspiera proces konsolidacji sprawozdań finansowych oraz automatyzację sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. Centralna baza danych zapewnia łatwy dostęp on-line i efektywne zarządzanie danymi oraz procesem ich zbierania.

SmartCube jest zaawansowanym systemem opracowanym przez zespół ekspertów z zakresu księgowości i konsolidacji sprawozdań finansowych, audytorów oraz specjalistów z branży IT

Ułatwia pracę zespołów finansowo-księgowych w wielowalutowych grupach kapitałowych. Zapewnia wydajny i dobrze zorganizowany proces konsolidacji oparty na jednym, efektywnym kosztowo rozwiązaniu, dostępnym także on-line. Automatyzuje proces, począwszy od gromadzenia i przechowywania danych, poprzez konsolidację, aż do raportowania, ograniczając ryzyko związane z zarządzaniem kolejnymi wersjami dokumentów i aktualizacją danych, a także eliminując wąskie gardła w procesie konsolidacji.

Gwarantuje dostosowanie wszystkich ujawnień do wymogów przyjętych zasad rachunkowości i specyfiki działalności grupy kapitałowej. 

loading-player

Playback of this video is not currently available

SmartCube zapewnia szybką i bezpieczną sprawozdawczość

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

Dowiedz się więcej ›

< Back

< Back
[+] Read More

SmartCube wspiera proces konsolidacji finansowej głównie poprzez:

Szybkie dodawanie i usuwanie jednostek,
Automatyczne przeliczanie danych jednostkowych na walutę raportowania,
Formuły pozwalające na kontrolę zgodności danych na każdym etapie konsolidacji,
Szybkie dodawanie i usuwanie korekt konsolidacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Radomił Maślak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 223