myReporting XML

Aplikacja generująca e sprawozdania

Jak działa nasz program?

• Automatyzuje przygotowanie sprawozdań finansowych w tradycyjnej i elektronicznej formie, w celu złożenia do KRS.

• Jest wyposażony we wzór sprawozdania według ustawy o rachunkowości w plikach MS Excel i MS Word.

• Generuje pliki XML zgodnie ze strukturą logiczną wymaganą przez Ministerstwo Finansów od 1 października 2018 r.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jak powstaje sprawozdanie finansowe w myReporting XML?


Krok 1: Obrotówka

Import danych z systemu księgowego (z obrotówki) do predefiniowanego pliku MS Excel z tabelami ujawnień.


Krok 2: Zestawienia i noty w MS Excel

  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Przepływy pieniężne
  • Zmiany w kapitale
  • Noty

Krok 3: Sprawozdanie finansowe w MS Word

Przygotowane zestawienia w MS Excel transferowane są do pliku MS Word z wbudowanym wzorem sprawozdania finansowego z częścią opisową wg ustawy o rachunkowości.


Krok 4: e-sprawozdanie finansowe

Generowanie pliku xml w formie wymaganej do przesłania do KRS. Aplikacja umożliwia również przekształcenie pliku xml z powrotem do MS Excel.

Jakie korzyści zapewnia nasze narzędzie?

 

Spójność danych

Poszczególne pozycje sprawozdania finansowego są zmapowane z planem kont. Daje to pewność, że sprawozdanie jest spójne z danymi źródłowymi.

Szybka aktualizacja

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wszystkie tabele, daty, liczby i opisy w sprawozdaniu w Word i XML zostały automatycznie zaktualizowane o zmiany w danych źródłowych.

Pełna kontrola

Wbudowane w narzędzie kontrolki pozwalają na upewnienie się, że dane w sprawozdaniach podstawowych są spójne z danymi w informacji dodatkowej.

Elastyczność

Istnieje możliwość dostosowania wzoru sprawozdania finansowego w zakresie danych i formatu do indywidualnych potrzeb spółki.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Brzuszczyńska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Agnieszka Ostrowska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 508

Obserwuj nas