Rotacja firm audytorskich, sprawozdawczość finansowa i niezależność

Obowiązkowa rotacja firm badających sprawozdania finansowe jest jednym ze sposobów zwiększenia niezależności, obiektywizmu i profesjonalnego sceptycyzmu audytorów, jakim przyglądają się organy nadzoru na całym świecie

W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski i Rada opublikowały Rozporządzenie nr 537, ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Od 17 czerwca 2016 r. zaczęły w Polsce obowiązywać nowe wymogi w zakresie tych regulacji. Ministerstwo Finansów ogłosiło w kwietniu 2016 roku projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach implementujący przepisy unijne w Polsce. 

Nowe obowiązki Komitetów Audytu w związku ze zmianami w prawodawstwie

W związku z implementacją regulacji unijnych od 1 stycznia 2017 r. w Polsce zmieniają się zasady na jakich spółki publiczne będą współpracować z biegłymi rewidentami i firmami, które na ich rzecz świadczą usługi audytu finansowego. 

Zmiany obejmują znaczne ograniczenie możliwości współpracy w obszarach nie będących audytem finansowym. Na zarządy, rady nadzorcze i komitety ds. audytu zostają nałożone nowe obowiązki w zakresie kontroli zakresu oraz wartości świadczonych usług przez firmy audytorskie. 

Odpowiednie przygotowanie i zadbanie o prawidłowe wdrożenie polityk i procedur wewnątrz spółki może uchronić osoby odpowiedzialne i spółkę przed poniesieniem znaczących kar finansowych, a także poważnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z niedostosowania się do nowych przepisów. 

Więcej w publikacji "Nowe obowiązki Komitetów Audytu"

View more

Nowe zasady wynikające z projektu ustawy o biegłych rewidentach

Dowiedz się, jak w praktyce przygotować się na nowe zasady dotyczące składu, kompetencji i obowiązków komitetów audytu oraz nowego sposobu raportowania wynikające z nowego projektu ustawy o biegłych rewidentach

Więcej w publikacji "Nowe zasady dotyczące powołania, składu i zadań komitetów audytu(...)" 

View more

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Szułdrzyński

Krzysztof Szułdrzyński

Partner Zarządzający w dziale audytu i usług doradczych, PwC Polska

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Starszy menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas