Compliance software dla firm

Digital Compliance Platform

Procesy compliance w jednym cyfrowym miejscu

Digital Compliance Platform to innowacyjne rozwiązanie, pozwalające przenieść kompleksowe zarządzanie zgodnością w obrębie całej organizacji na poziom jednego, cyfrowego, łatwego w użyciu narzędzia.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii Digital Compliance Platform umożliwia stałą i efektywną ocenę procesów istotnych oraz bieżący monitoring obszarów ryzyka, a także szybką detekcję potencjalnych nadużyć.

Zróżnicowanie poziomów dostępu i akceptacji, zależne od zakresu obowiązków i zadań wykonywanych przez danego pracownika, powoduje zwiększenie poczucia odpowiedzialności wewnątrz całej firmy i daje gwarancję skuteczności wdrażanych rozwiązań compliance. Jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktu interesów czy też potencjalnych działań korupcyjnych.

Digital Compliance Platform to zarządzanie zgodnością na miarę i potrzeby biznesowe XXI wieku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym narzędziu?

Wyślij zapytanie ofertowe

   

Cechy narzędzia

 • Archiwizacja i usuwanie spraw z jednoczesnym zachowaniem informacji na temat logów
 • Pełna kontrola nad przebiegiem sprawy
 • Wielopoziomowy, w pełni zarządzalny dostęp dedykowany różnym kategoriom użytkowników
 • Możliwość zarządzania procesami z poziomu urządzeń mobilnych
 • Automatyczne generowanie raportów, statystyk i dedykowanych dashboardów
 • Prosta i intuicyjna obsługa, zunifikowana w obrębie wszystkich modułów
 • Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnych klientów 
 • Powiadomienia dotyczące realizowanych zadań pojawiające się w czasie rzeczywistym zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych
 • Bezpieczeństwo danych

Korzyści ze stosowania naszego compliance software

 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

Mobilna kontrola

Optymalizacja biznesu - efektywność kosztowa i czasowa

Bieżąca analiza ryzyka

Szybka detekcja nieprawidłowości i możliwość niezwłocznej reakcji

Smart compliance, czyli synergia compliance z biznesem

Pozostałe korzyści

 • Agregowanie i systematyzowanie danych oraz ich wielopoziomowa analiza 
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym 
 • Udokumentowanie dochowania należytej staranności dla różnych procesów 
 • Redukcja papierowej dokumentacji na rzecz zdigitalizowanej
 • Łatwy dostęp do archiwalnych dokumentów i historii zmian
 • Wizualizacja przetwarzanych informacji
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

Moduły Digital Compliance Platform

Zarządzaj wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi, oceniaj ryzyko i realizację zadań

Sprawdź wiarygodność swoich dostawców i odbiorców szybciej i z większą pewnością

Monitoruj w czasie rzeczywistym jeden z najbardziej korupcjogennych obszarów w organizacji

Identyfikuj potencjalne przypadki lub okoliczności konfliktu interesów i odpowiednio nimi zarządzaj

Utrzymuj należytą staranność wymaganą w nowym procesie certyfikacji

Buduj świadomość swoich pracowników poprzez system spójnych i cyklicznych szkoleń.

Jeśli chciałbyś zdigitalizować inny obszar Twojej firmy możemy to dla Ciebie zrobić.

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Kamil Olczykowski

Kamil Olczykowski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 762

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas