Wyszukiwarka do kodów CN

Weryfikator kodów CN określi m. in. czy wymagane jest opłacenie akcyzy, raportowanie w systemie SENT, uiszczenie opłaty paliwowej czy posiadanie koncesji energetycznej.

Na spółkach ciążą liczne obowiązki, w tym konieczność odprowadzenia należnej akcyzy, uzyskania koncesji energetycznej, czy wpisu w rejestrze podmiotów przywożących.  Kontrole prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki czy Urząd Skarbowy przy braku ich dopełnienia oznaczają sankcje.

Spółki*

• do  5 000 000 zł – brak wymaganej koncesji 
• 2 500 000 zł – brak rejestracji jako podmiot przewożący
• do 21 600 00 zł – niewywiązywanie się z obowiązków podatkowych

Pracownicy spółek*

• sankcje finansowe
• pozbawienie wolności

*wybrane kary

Co zrobić, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczyć ryzka związane z nałożeniem sankcji?

Oferujemy dwa rozwiązania:


Wyszukiwarka do kodów CN określi m. in. czy konieczne jest zapłacenie podatku akcyzowego oraz w jakiej wysokości, czy konieczne jest raportowanie w systemie SENT, czy wpisany kod CN wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty paliwowej lub z posiadaniem koncesji energetycznej (patrz tabela).

Dodatkowe informacje:

  • bieżąca aktualizacja
  • użytkownicy podlegają pod system informowania o zmianach prawno-podatkowych adekwatnie do przedmiotu prowadzonej działalności spółki
Nazwa modułu Funkcjonalność modułu
Energetyczny Wskazanie czy produkt o wpisanym kodzie CN jest paliwem ciekłym; czy obrót nim wymaga posiadania koncesji energetycznej; czy obrót nim wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
Akcyzowy Wskazanie czy produkt o wpisanym kodzie CN jest wyrobem akcyzowym; czy jego produkcja powinna odbywać się w składzie podatkowym; jaka jest właściwa dla niego stawka podatku akcyzowego; jakie są warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania; jakie są warunki zastosowania stawki zero.
Opłata paliwowa Wskazanie czy produkt o wpisanym kodzie CN jest obciążony opłatą paliwową; jaka jest właściwa stawka opłaty paliwowej.
SENT Wskazanie czy produkt o wpisanym kodzie CN objęty jest systemem SENT.
Zapasy paliw Wskazanie czy produkt o wpisanym kodzie CN wymaga wypełnienia obowiązków w zakresie utrzymywania zapasów paliw.

  • przeprowadzenie przeglądu w zakresie wywiązywania się w przeszłości z obowiązków prawno-podatkowych
  • przygotowanie i wdrożenie instrukcji/procedury w zakresie obowiązków prawno-podatkowych

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas