Odliczaj VAT bez sankcji!

Sposób na skuteczną weryfikację dużych wolumenów NIP kontrahentów

Od 1 stycznia 2017 r. organy podatkowe mają większe możliwości wykreślania podatników VAT, bez obowiązku informowania o wykreśleniu. 

Oznacza to, że możecie Państwo nabywać towary i usługi od podmiotów, które nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce i nie mają świadomości tego faktu.

Zakup od podmiotu wykreślonego z rejestru podatników może oznaczać ryzyko kwestionowania rozliczeń VAT. W celu upewnienia się, że odliczacie Państwo od zarejestrowanego podatnika VAT, warto wprowadzić procedurę cyklicznej weryfikacji statusu kontrahentów w bazie podatników Ministerstwa Finansów.

Niedochowanie staranności w tym zakresie może oznaczać zaległość podatkową oraz zastosowanie przywróconej sankcji VAT (nawet 100% dodatkowego zobowiązania).

W ramach PwC stworzyliśmy narzędzie, które pozwala na weryfikację statusu kontrahentów oraz zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej ich status na dzień weryfikacji.

378

Średnia liczba dziennie wykreślanych podatników VAT w 2017 r.*

Ponad 55 559

Wykreślonych z rejestru podatników VAT przez pierwsze 3 miesiące 2017 r.*

* Źródło -  DGP

Zobacz jak zweryfikować status VAT kontrahentów z NIP Checker

Przekazanie pliku z danymi kontrahentów za dany miesiąc ›

Sprawdzenie statusu kontrahentów ›

Przekazanie do klienta ›

< Back

< Back
[+] Read More

Co zyskujesz z NIP Checker’em

Ograniczenie ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT

Minimalizacja ryzyka sankcji VAT za nieprawidłowości w rozliczeniach (nawet do 100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego)

Potwierdzenie zachowania należytej staranności przez klienta w przygotowaniu rozliczeń podatku VAT

Zebranie materiałów dowodowych na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej/sporu z organami (zrzuty ekranów dla każdego numeru VAT kontrahenta z bazy MF oraz bazy VIES)

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Kamil Olczykowski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 762

Obserwuj nas